Adopčné úle si môžu adopcovia pomenovať podľa želania. Foto: Jaroslav Moravčík