Veselý fašiangový víkend plný smiechu, tanca a zábavy

Veselý fašiangový víkend plný smiechu, tanca a zábavy. V obciach dolného Liptova zachovávajú tradície fašiangových zvykov, ku ktorým patria sprievody „bursovníkov“, ľudové zábavy, hostiny aj zabíjačky.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.