Na ružomberskom turnaji sa predstavilo šesť tímov z celého Slovenska. Foto: Rudolf Maškurica