Natalia Raba pri svojich fotografiách v Liptovskom múzeu. Foto: Patrícia Kurpašová