Spravodajcom bol poradca primátora Tomáš Mišovič. Foto: Viktor Mydlo