Hľadaný muž sa ešte stále môže nachádzať v okrese Ružomberok. Foto: PZ SR