Životné prostredie rozhoduje o výrube dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku

Odbor životného prostredia na mestskom úrade začal správne konanie vo veci žiadosti na výrub dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku. Žiadateľ uvádza ako dôvod poškodzovanie plota a chodníka koreňovým systémom stromov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.