Životné prostredie rozhoduje o výrube dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku

Odbor životného prostredia na mestskom úrade začal správne konanie vo veci žiadosti na výrub dvoch smrekov strieborných v Bielom Potoku. Žiadateľ uvádza ako dôvod poškodzovanie plota a chodníka koreňovým systémom stromov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.