AKTUÁLNE: Mesto Ružomberok podalo trestné oznámenie za sporný dodatok

Ide o závažné zistenia pri spôsobe a okolnostiach uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo na výstavbu novej Mestskej plavárne v Ružomberku, ktorý podpísalo bývalé vedenie mesta.