AKTUÁLNE: Zhotoviteľ dnes zastavil práce na mestskej plavárni

Dôvodom je nezákonné konanie a nečinnosti mesta Ružomberok a spoločnosti CZT Ružomberok, ako objednávateľa viac ako 4 mesiace neuhradených prác po splatnosti. Spoločnosť GREMi KLIMA preto podáva trestné oznámenie na prokuratúru.