Cena Mesta Ružomberok pre manželov Bázlikovcov

Evanjelickí farári po pätnástich rokoch opustili centrum dolného Liptova. Nový evanjelický kňaz by mal nastúpiť do Ružomberka v januári.