Chcú zrušiť sporný dodatok na výstavbu plavárne

Sporný dodatok na výstavbu novej mestskej plavárne za takmer 1,2 milióna eur chce mesto Ružomberok zrušiť. Poslanci na mimoriadnom rokovaní poverili primátora mesta Ľubomíra Kubáňa, aby urobil kroky smerujúce k jeho zrušeniu.