Chcú zrušiť sporný dodatok na výstavbu plavárne

Poslanci mesta Ružomberok sa na mimoriadnom zasadnutí zaoberali dodatkom na výstavbu mestskej plavárne. Foto: Viktor Mydlo

Sporný dodatok na výstavbu novej mestskej plavárne za takmer 1,2 milióna eur chce mesto Ružomberok zrušiť. Poslanci na mimoriadnom rokovaní poverili primátora mesta Ľubomíra Kubáňa, aby urobil kroky smerujúce k jeho zrušeniu.

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku v piatok 16. decembra na svojom mimoriadnom rokovaní poverilo primátora mesta Ľubomíra Kubáňa ako štatutárneho zástupcu jediného spoločníka obchodnej spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., aby v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia zaviazal konateľov spoločnosti k zrušeniu dodatku v hodnote takmer 1,2 mil. eur bez DPH k zmluve o dielo na výstavbu novej mestskej plavárne. Uznesenie jednohlasne podporilo všetkých 21 prítomných poslancov.

Dňa 25. novembra tohto roku podpísali konateľ CZT Ružomberok, s.r.o. a vtedajší druhý zástupca primátora mesta Ružomberok Ján Bednárik ako objednávateľ a Gremi KLIMA, s.r.o. (víťaz verejného obstarávania vrátane vykonanej aukcie) ako zhotoviteľ dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zvýšila cena výstavby mestskej plavárne na sumu 8 309 979,21 eur bez DPH. Pôvodná cena diela bola podľa zmluvy z 19. septembra 7 151 562,43 eur bez DPH.

Bývalý viceprimátor podpísal sporný dodatok

Bez prerokovania v orgánoch spoločnosti aj súhlasu mestského zastupiteľstva

Na rokovaní mestského zastupiteľstva zúčastnení poslanci bývalému druhému viceprimátorovi vyčítali, že uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo nebolo prerokované príslušnými orgánmi spoločnosti CZT Ružomberok a zvýšenie investičných prostriedkov na realizáciu výstavby mestskej plavárne nebolo predložené na odsúhlasenie mestskému zastupiteľstvu.

„Povedal som to aj na mestskom zastupiteľstve, vyjadril som sa rovnako aj pred jeho konaním. Podpísanie dodatku, nech je dôvod akýkoľvek, považujem za nezodpovedné a nemorálne. Bude to mať vážne právne a ekonomické dôsledky pre mesto. Prežívame energetickú krízu, mnohé mestá šetria na základných veciach a my sa spätne a úplnou náhodou dozvedáme o existencii dodatku, ktorý podstatne mení cenu za výstavbu plavárne. To je jednoducho neakceptovateľné!“ podotkol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Podľa zhotoviteľa došlo k nárastu cien materiálu a technológií

Zvýšenie ceny diela zhotoviteľ zdôvodnil nárastom cien stavebných materiálov, napríklad strešnej konštrukcie o sumu viac ako 358-tisíc eur bez DPH a nárastom cien stavebných materiálov bazénov a bazénovej technológie o sumu takmer 800-tisíc eur bez DPH.

Bednárik vo štvrtok (15. 12.) pre TASR povedal, že k zmene zmluvy došlo v dôsledku inflácie. Podotkol, že potreba riešiť problémy včas bola naliehavá, a to aj napriek tomu, že v tom čase boli komunálne voľby. Všetky zvýšené výdavky má CZT Ružomberok podľa jeho slov kryté prostredníctvom úveru a nenávratného finančného príspevku (NFP) z Fondu na podporu športu.

Zarážajúci postup bývalého viceprimátora

Zarážajúci je podľa primátora mesta Ľubomíra Kubáňa postup, aký bol pri realizácii podpisu zvolený, keďže o dodatku k zmluve vedel od jeho podpisu prakticky len konateľ CZT Ružomberok a zároveň druhý viceprimátor v jednej osobe, ktorý ho podpísal.

„Dodatok bol podpísaný tri dni pred konaním ustanovujúceho zastupiteľstva, na ktorom som sa ujal funkcie. Nerozumiem tomu, prečo nemohlo byť rozhodnutie o dodatku, ktorým sa mení cena plavárne, prenechaná novému vedeniu. Zrejme už vtedy existovala obava, že by sme nesúhlasili a cenu rozporovali,“ dodal Kubáň.

V súčasnosti mesto analyzuje právne a ekonomické dôsledky zrušenia uvedeného dodatku k zmluve o dielo. Uviedol v tlačovej správe hovorca primátora Vladimír Miškovčík.

Noví zástupcovia mesta v riadiacich orgánoch

Poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve zároveň rozhodli o zmenách v orgánoch obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta CZT Ružomberok, s.r.o. Odvolali z funkcie konateľov spoločnosti Jána Bednárika, Janu Haluškovú a Michala Lazára, ako aj Miroslava Kerdíka, Vendelína Ružičku a Tomáša Šošovca z funkcie členov dozornej rady.

Za nových konateľov spoločnosti MsZ nominovalo Ľubomíra Kubáňa a Róberta Kolára. Zároveň nominovali Ladislava Valenta za predsedu dozornej rady, Petra Štupáka a Slavomíra Klačka za členov dozornej rady. Vo funkcii členov dozornej rady potvrdili Michala Kubačku a Milana Svobodu.

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.