Lúčky čaká výstavba bytoviek i okrášlenie vodopádu

Rozvoj obce komplikujú problémy s pozemkami na výstavbu bytov aj rodinných domov.