Obrazy, ktorých sa nedotknete

Fullova galéria opäť reaguje. Nehmotnou výstavou Light Cube poukazuje na pretrvávajúci havarijný stav budovy (fotoreportáž).