Štúdia EIA: Diaľnica a cesta R1 sa spoja v Ivachnovej

Už v stredu je v Likavke verejné prerokovanie zámeru napojenia rýchlostnej cesty R1 na diaľnicu D1 pri Ružomberku. Na svete je Správa o hodnotení činnosti a posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Správa EIA) pre zámer Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, … Čítať ďalej Štúdia EIA: Diaľnica a cesta R1 sa spoja v Ivachnovej