V sobotu sa uskutoční ďalšie referendum

Volebné okrsky budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. Prinášame v skratke najdôležitejšie informácie o konaní ľudového hlasovania.