V sobotu sa uskutoční ďalšie referendum

Zdroj foto: TASR/Radovan Stoklasa

Volebné okrsky budú otvorené od 7:00 do 22:00 hodiny. Prinášame najdôležitejšie informácie o konaní ľudového hlasovania.

Prezidentka SR svojím rozhodnutím a na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára. Miestnosti sa otvoria o 7:00 hod. a uzatvoria o 22:00 h. Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR a najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

V plebiscite budú môcť občania rozhodnúť o tom, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením parlamentu, a to zmenou Ústavy SR.

V meste Ružomberok bude môcť svoje právo využiť 22 614 voličov. Počas referenda bude otvorených 14 volebných okrskov rozmiestnených v rámci mesta. V okrese Ružomberok je menej ako 50 okrskov, čo je jeden z najnižších počtov v rámci Slovenska.

Výsledky referenda zosumarizuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR plne elektronicky prostredníctvom 50 pracovísk. Počas referendovej noci bude na týchto pracoviskách pôsobiť 530 pracovníkov a k dispozícii bude 420 počítačov a 240 tlačiarní, pričom elektronicky budú spracované zápisnice všetkých 5761 okrskov.

Hlasovanie aj voľba poštou

Volič môže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Viac informácií k vydaniu hlasovacieho preukazu TU).

Voliči, ktorí majú ku dňu konania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo osoby, ktoré žijú s nimi v spoločnej domácnosti, majú možnosť požiadať Okresný úrad v Ružomberku o špeciálny spôsob hlasovania.

Žiadosť podáva volič sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách Okresného úradu Ružomberok zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, ktorým je pre obvod Ružomberok Ing. Stanislav Rosa (kontaktné údaje: 0917 594 758, 0961 57 421).

Prijímanie žiadostí spustili od pondelka 16. januára. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, v piatok 20. januára je možné podať žiadosť najneskôr do 12.00 hod.

O voľbu poštou mohli požiadať mesto do 2. decembra 2022 tí voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a boli na základe žiadosti zapísaní do osobitného zoznamu voličov alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia.

Viac informácií o referende získate na weboch Ministerstva vnútra SR a mesta Ružomberok:

▶️ minv.sk

▶️ ruzomberok.sk

Úspešné bolo len jedno referendum

Referendum predstavuje ústredný nástroj priamej demokracie. Je to ústavou upravená možnosť obyvateľstva záväzne vyjadriť svoj názor na položenú otázku, a to v podobe súhlasu či naopak nesúhlasu. Referendom sa rozhoduje o dôležitých otázkach verejného záujmu.

V novodobej histórii Slovenska sa referendum uskutočnilo osemkrát, šesťkrát bolo neplatné a jedenkrát zmarené. S účasťou 52,15 percent bolo platné len celoštátne referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie, konalo sa 16. a 17. mája 2003. Za členstvo v únii sa vtedy vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov.

Iniciátorom súčasného referenda boli politické strany Smer-SD a Hlas-SD s ďalšími opozičnými politickými subjektami. Podporila ho aj Jednota dôchodcov Slovenska či Odborový zväz Kovo. Náklady na referendum si vyžiadajú takmer 8,8 milióna eur.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR a mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.