Zamestnanci Okresného súdu v Ružomberku protestovali proti navrhovanej reforme súdnictva

Zamestnanci tak vyjadrili podporu svojim zástupcom pri obhajovaní zachovania ružomberského súdu na rozporovom konaní v Bratislave, ktorého sa majú zúčastniť v stredu 13. októbra. Na proteste bolo prítomných viac ako 40 ľudí.