Zhotoviteľ stavby novej mestskej plavárne reaguje na odstúpenie od zmluvy

V piatok 17. marca poskytla médiám spoločnosť GreMI KLIMA tlačové oznámenie k odstúpeniu od zmluvy zo strany spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., a mesta Ružomberok.