Zhotoviteľ stavby novej mestskej plavárne reaguje na odstúpenie od zmluvy

V piatok 17. marca poskytla médiám spoločnosť GreMI KLIMA tlačové oznámenie k odstúpeniu od zmluvy zo strany spoločnosti CZT Ružomberok, s.r.o., a mesta Ružomberok.

RK Magazín ho uverejňuje v plnom znení – bez redakčnej úpravy, doplnili sme len odstavce a medzititulky pre lepšie členenie textu. Stanovisko ružomberskej radnice uverejníme opäť v plnom znení v nasledujúcom článku.

Tlačové oznámenie spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o., zhotoviteľa stavby novej mestskej plavárne v Ružomberku, k odstúpeniu od zmluvy zo strany CZT Ružomberok a mesta Ružomberok.

Vážená verejnosť, vážení Ružomberčania!

Veľmi nás mrzí, že vďaka protizákonnému a vrcholne nehospodárnemu správaniu sa súčasného vedenia CZT Ružomberok je nová plaváreň minulosťou.

Urobili sme maximum, čo bolo v našich silách, aby sme projekt výstavby novej mestskej plavárne zachránili a nedovolili novému vedeniu zničiť ho. Napriek medziročnej miere inflácie v stavebníctve, ktorá dosahovala v roku 2022 až 31,8 %, sa nám maximálnym úsilím podarilo tieto objektívne náklady zraziť na polovicu a navýšenie podľa uzatvoreného a účinného dodatku č. 1 je len 16,2 %.

V záujme plynulého a normálneho pokračovania výstavby sme počas uplynulých mesiacov dokázali nájsť niekoľko možností, ako zlacniť projekt a dali sme návrh na poskytnutie zľavy vo výške 300.000, – EUR. Na výslovnú požiadavku vedenia mesta sme vyčíslili výšku škôd pri prípadnom odstúpení od zmluvy dohodou a to na sumu 3.840.000, – EUR bez DPH. Mesto však na všetky slušné a zákonné možnosti reagovalo zamietavo. Žiaľ, všetko má svoje hranice a naša spoločnosť nemôže trpieť zneužitím práva a zákonov zo strany CZT Ružomberok a mesta Ružomberok.

Zaplatiť za vykonanú prácu je základnou povinnosťou spoločnosti CZT Ružomberok. Nechať ľudí bez peňazí za odvedenú prácu sa nedá slušne pomenovať. Absurdným spôsobom a v rozpore so zmluvou vracať faktúry za odvedené práce, ktoré boli vypracované presne podľa platne uzatvorenej a účinnej zmluvy, odsúhlasené stavebným dozorom a správne doručené je za hranicou trestného činu. Zakázať stavebnému dozoru prebrať práce za mesiac január a február je za hranicou ľudského chápania. Podvádzať sa nenecháme ani od verejných činiteľov, ktorí si myslia, že môžu všetko. Jednoducho zmluvy treba dodržiavať.

Dodatok mal svoje opodstatnenie

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nebol uzatvorený bez ekonomického opodstatnenia a už vôbec nie pokútne. Ekonomické opodstatnenie je naopak jednoznačne preukázané podľa platných metodík. Vyzerá to tak, že nové vedenie mesta je zrejme jediné, ktoré si nestihlo všimnúť objektívne nestabilnú situáciu vo svete a vzhľadom k tomu prijaté celoeurópske metodiky preceňovania kvôli navýšeniu cien stavebných materiálov. Obávame sa, že ide len účelovú pózu vedenia mesta, aby mohli zmariť projekt novej mestskej plavárne, čím sa niektorí miestni politici ani netaja.

Napriek celosvetovej vysokej inflácii a všetkým ostatným popísaným okolnostiam, nové vedenie mesta po svojom nástupe zakázalo zverejniť platne uzatvorený dodatok, čím došlo k hrubému a bezprecedentnému porušeniu zákona.

Platne uzatvorený dodatok bolo vedenie spoločnosti CZT Ružomberok a mesta Ružomberok povinné zverejniť podľa zákona. Ak tak neurobia do 7 dní, má právo zverejniť príslušný zhotoviteľ GreMi KLIMA, čo sa aj stalo, tak ako káže zákon a dodatok je platný a účinný. Opätovne sme pri tom, že zmluvy a zákony treba dodržiavať.

Zhotoviteľ nerozumie vedeniu mesta

Pohnútkam predstaviteľov mesta vôbec nie je možné rozumieť. Niekoľko rokov presviedčať verejnosť a hlasovať za výstavbu novej mestskej plavárne, prijať úver na 7,5 milióna EUR a byť úspešný pri žiadosti o dotáciu na viac ako 1 milión EUR, aby nakoniec poslanci tajne na neverejnom zasadnutí hlasovali za odstúpenie od zmluvy, čo je faktické zrušenie novej plavárne, je pre nás ťažko vysvetliteľná rozpoltenosť predstaviteľov mesta Ružomberok a vrchol netransparentnosti. Že to bude stáť mnoho miliónov eur za zmarené práce, populisticky a nekompetentne vydávajú za „dôsledné, hospodárne a šetrné“ nakladanie s verejnými zdrojmi. Čo je na zmarení rozbehnutej stavby zo všetkými konsekvenciami dôsledné, šetrné a hospodárne, nech si každý zodpovie sám.

Postup nového vedenia mesta prakticky zlikvidoval výstavbu novej mestskej plavárne. Zastavenie prác bolo riadne odôvodnené a doručené na príslušné úrady. Od decembra 2022 na kontrolných dňoch pravidelne upozorňujeme, že spôsob „ne-riadenia“ výstavby zo strany investora spôsobuje zásadné omeškania, ktoré sú zodpovednosťou samotného mesta a spoločnosti CZT Ružomberok.

Čo je najhoršie, že rovnako ich na to upozorňoval aj stavebný dozor a projektant, žiaľ bezúspešne. Odstúpenie od zmluvy vnímame ako neodôvodnený a absolútne neplatný úkon, spôsobujúci mimoriadne vysokú ekonomickú škodu. Dôsledok je bohužiaľ ten, že obyvatelia mesta nebudú mať novú plaváreň, ale vysoké škody v miliónoch eur budú musieť znášať.

V Ružomberku dňa 17.03.2023

GreMi KLIMA, s.r.o.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.