Liptovské múzeum pokračuje v reštaurovaní obrazov

Zreštaurované dielo. Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku
Liptovské múzeum v Ružomberku ukončilo proces reštaurovania dvoch obrazov zo svojich zbierok. Ošetrenie sa uskutočnilo vďaka úspešnému projektu Liptovského múzea podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Liptovské múzeum v Ružomberku úspešne ukončilo dva grantové projekty z Fondu na podporu umenia, ktoré získalo ešte v roku 2023. Výsledkom grantových projektov sú dva zreštaurované obrazy. Prvým je dielo od neznámeho autora nazvané Dievčatko s ružičkou, druhým obraz so sakrálnou tematikou identifikovaný ako Loretánske litánie.

Liptovské múzeum pravidelne a systematicky, podľa aktuálnych zverejnených výziev reaguje na grantové ponuky a aktívne sa do nich zapája. Aj vďaka tejto programovej činnosti sa už od roku 2019 podarilo zreštaurovať celkovo šesť olejomalieb so sakrálnou aj profánnou tematikou.

Za Liptovské múzeum tento proces zastrešuje kurátor umeleckých zbierok Mgr. Rastislav Molda, PhD. Reštaurátorom piatich zo šiestich diel bola akad. mal. Mária Ďuricová a aj aktuálne zreštaurované diela sú výsledkom profesionálnej práce akademickej maliarky.

Litánie z kostola v Svätej Anne

Prvým zreštaurovaným dielom je olejomaľba s vyobrazením 56 výjavov s figúrami a symbolmi, ktoré sú obrazovým spodobením Loretánskych litánií k Panne Márií. Dielo získalo múzeum ešte v roku 1930.

Ide o závesný obraz datovaný až do 18. storočia a podľa dostupných informácií z roku nadobudnutia by mal pochádzať zo zaniknutého gotického rímsko-katolíckeho kostola v Liptovskej Anne. Ten bol následkom požiaru od roku 1805 v ruinách a nevyužíval sa. Vznik obrazu pravdepodobne súvisí s rekatolizačnou misiou jezuitov, ktorí sa zaslúžili o rozšírenie Loretánskych litánií.

„V priebehu reštaurovanie obrazu sa ukázalo, že dielo bolo v zlom stave, čo na prvý pohľad nebolo možné identifikovať. Obraz bol roztrhnutý na dve časti a priklincovaný na drevenú podložku. Viacero drobných vypadaných miest sťažovalo prácu reštaurátorky. Aj napriek týmto komplikáciám sa reštaurátorský zásah podarilo úspešne ukončiť,“ povedal kurátor zbierok Rastislav Molda.

Zreštaurované dielo. Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku

Dievčatko od neznámeho autora

Druhým výtvarným dielom, ktoré podstúpilo výrazný reštaurátorský zásah je závesný obraz, svetskej tematiky pomenovaný Dievčatko s ružičkou. „Obraz sa v zbierkach múzea nachádza od roku 1948 a taktiež ako predchádzajúce dielo doteraz nebol kvalifikovane ošetrený. Reštaurovanie ukázalo, že v minulosti sa na ňom robili nevhodné zásahy, ktoré spôsobili značné devastačné zmeny na obraze, strhli väčšinu detailov a spôsobili zmenu povrchov farebných vrstiev. O to náročnejší bol proces reštaurátorských prác a o to cennejší je súčasný výsledok,“ dodal kurátor.

Obraz nie je signovaný, takže nepoznáme jeho autora, ani to z akej proveniencie pochádza. Do múzea sa dostal vďaka priekupníkovi Pavlovi Okoličánymu, s ktorým múzeum v minulosti spolupracovalo a odkúpilo od neho veľké množstvo zbierok.

Vynovené diela s dôležitou historickou hodnotou

Cieľom reštaurovanie obrazov bolo konsolidácia a stabilizácia hmotnej podstaty diel a prinavrátenie ich pôvodného umeleckého výrazu. Výsledkom reštaurátorských prác sú rehabilitované diela s posilneným výtvarným i estetickým výrazom a s dôležitou historickou hodnotou pre región Liptova.

Aktuálne je rozrobený ešte jeden veľký reštaurátorský projekt, ktorý zastrešuje spomínaná dvojica Ďuricová – Molda a jeho výsledkom bude zreštaurovaný veľkoformátový oltárny obraz sv. Floriána z rímsko-katolíckeho kostola z Hubovej.

Zreštaurované obrazy múzeum vystaví vo svojich priestoroch, aby ich mohli návštevnícka verejnosť vidieť v svojej kráse. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: TS Liptovské múzeum v Ružomberku

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.