Dočká sa Ružomberok niekedy východného obchvatu?

Národná diaľničná spoločnosť v uplynulých týždňoch zverejnila vizualizácie pripravovaného úseku rýchlostnej cesty R1 Ružomberok, juh – Ružomberok, východ. Vizualizáciu pripravila v rámci zabezpečovania dokumentácie pre územné rozhodnutie, čiže stále v relatívne skorej prípravnej fáze celého úseku.

Bezmála 5-kilometrový úsek diaľnice by mal zabezpečovať severojužné prepojenie mesta v rámci rýchlostnej cesty R1. Jedná sa o predposledný úsek vôbec celej rýchlostnej komunikácie na ktorý by mal naväzovať už len úsek spájajúci východný obchvat mesta s diaľnicou D1. Štátna expertíza vykonaná v minulom roku vyhodnotila náklady na tento úsek na viac ako 161 miliónov Eur bez DPH pri započítaní rezervy viac ako 13 miliónovej rezervy. Takáto suma sa však môže ešte výrazne znížiť, keďže takéto nacenenie je len expertným odhadom stanoveným na základe matematicko-stavebných predpokladov. Prípadná súťaž na celý úsek môže náklady na danú stavbu skresať pokojne pod hranicu 100 miliónov eur, avšak to bude veľmi závisieť od termínu plánovanej výstavby a najmä s tým súvisiacej makroekonomickej a politickej situácie na trhu.

Východný obchvat mesta by dopravnej situácii zaiste pomohol, keďže by z Bystrickej cesty dostal preč takmer všetku nákladnú tranzitnú dopravu a významne by znížil počty tranzitujúcich na úroveň, kedy by sa dalo uvažovať o transformácii Bystrickej cesty na široký mestský bulvár. K takýmto plánom a víziám je však ešte veľmi ďaleko. Aj pri ideálnom scenári začiatok výstavby nenastane skôr ako koncom 20-tych rokov 21. storočia.

V súčasnosti sa navyše vedú strategické debaty o tom, či má vôbec zmysel viesť rýchlostné prepojenie sever – juh pokračovaním rýchlostnej cesty R1, alebo by takýto tranzit zabezpečovala prípadná rýchlostná cesta R3 vedená cez Turiec. Ak by expertíza ukázala výhodnosť trasovania cez Turiec a vláda by sa v takejto stratégii rozhodla pokračovať, odložilo by to pravdepodobnú realizáciu nielen daného úseku o celé dekády. Nie je vylúčené ani to, že aj zvolená varianta vedenia severojužného prepojenia sa v budúcnosti po ďalších politických zmenách opätovne prekreslí.

Ak by však aj „zvíťazilo“ vedenie koridoru cez Ružomberok, k samotnej realizácii je ešte ďaleko. Aktuálne beží proces prípavy DUR (Dokumentácie pre územné rozhodnutie), ktoré aj za ideálnych podmienok bude trvať ešte niekoľko mesiacov. Hoci je trasa vedená v katastrálnych mapách, istý čas potrvá aj výkup pozemkov pod samotným úsekom a samozrejme aj proces vydania stavebného povolenia. Najdôležitejším však okrem samotnej politickej vôle postaviť daný úsek bude nájdenie finančných prostriedkov na financovanie daného úseku.

Práve zabezpečenie finančného krytia takýchto aktivít sa v budúcnosti takmer určite stane hlavnou prekážkou výstavby veľkých dopravných a infraštrukturálnych projektov naprieč Slovenskom. Kvôli vajatovosti a absentujúcim schopnostiam predchádzajúcich vládnych garnitúr Slovensko už premeškalo hlavný infraštrukturálny balík peňazí určený na projekty tohoto typu.

Odpoveď na otázku či sa Ružomberok dočká svojho východného obchvatu je dnes viac ako neistá. Napriek rôznym prísľubom vedenia mesta je vplyv samosprávy na tento proces marginálny, čo však neznamená, že by naň mala radnica rezignovať. Práve naopak, aj mediálne živenie problematického infraštrukturálneho projektu môže napomôcť v politickej vôli realizovať aspoň časť z prepojenia R1 medzi Ružomberok a Banskou Bystricou.

Prezentačné video NDS: https://www.youtube.com/watch?v=eEV6OJALy4k&t=316s

Zdroj vizualizácii: NDS

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.