Spoločnosť

Ružomberský pranier

Mestský súd v Ružomberku mohol dokonca vynášať aj tresty smrti. Častejšie  boli telesné tresty, ako palicovanie alebo korbáčovanie, prípadne potupné tresty.

Spoločnosť

Kto sa staral o ružomberské lesy

V prvej polovici 19. storočia malo hospodárenie v mestských lesoch na starosti viacero ľudí. Severné hornaté regióny Uhorska nemohli v kvalite poľnohospodárskej pôdy konkurovať južnejším krajom. Ich bohatstvo sa ale ukrývalo v horách a lesoch. Tie poskytovali prevažne kvalitné drevo,

Headline

Ružomberok českými očami 

Do roku 1918 bol nielen Liptov, ale aj samotný Ružomberok dôležitou destináciou pre českých národovcov. Tí podnikali do týchto končín viacero ciest s rozmanitými motívmi a neraz svoju cestu aj literárne spracovali. Dnes tak máme viacero nesmierne zaujímavých literárnych diel, v ktorých sa opisuje mesto na sútoku Váhu a Revúcej.

Headline

Štúrovec v Ružomberku

S generáciou štúrovcov sú prepojené viaceré slovenské mestá. U niektorých z miest je spojitosť výraznejšia a u niektorých menej. Aj s Ružomberkom je priamo prepojená jedna výrazná osobnosťou tejto generácie, a to Ján Drahotín Makovický.