Headline

Nová príspevková organizácia Kultúrny dom A. Hlinku sa zameria na väčšie získavanie externých finančných zdrojov na činnosť

V Ružomberku bude popri mestskej akciovej spoločnosti Kultúrny dom A. Hlinku (KDAH) fungovať súčasne aj príspevková organizácia Kultúrny dom Andreja Hlinku. Jej úlohou bude zabezpečovať verejnoprospešné činnosti zamerané na uchovanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry.

Headline

Akvizícia Knižnice Liptovského múzea

Liptovské múzeum začiatkom roka predstavilo verejnosti vynovené priestory Knižnice Liptovského múzea, ktorá sa nachádza v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku. Zrekonštruovaný interiér, jednej z najväčších odborných regionálnych knižníc, poskytuje domov pre viac ako 23 000 výtlačkov.