Na Klačne môže vyrásť nová bytovka, na ťahu je ale mesto

V uplynulých mesiacoch spoločnosť Nelly Consulting podala žiadosť o odkúpenie mestského pozemku na sídlisku Klačno za účelom vybudovania bytového domu s približne stovkou bytov.

Plocha na pomedzí ulíc Liptovská a Klačno bola určená na urbanizáciu už od vzniku samotného sídliska Klačno. Zmeny spoločensko-politického zriadenia po roku 1989 však znamenali stopku pre vtedajšie urbanizačné plány a posledná väčšia voľná plocha vhodná pre výstavbu bytového domu tak ostala voľná. Investor má predbežne v pláne v tejto lokalite vybudovať 8 podlažný bytový dom so štandardnou bytovou skladbou 1-, 2- a 3-izbových bytov s prevahou trhovo najatraktívnejších 2-izbových bytov o približnej rozlohe 50m2. Ku každému bytu by zároveň mala byť pridelená lodgia, resp. balkón, čo značne atraktivizuje obytnú funkciu daných bytov inak prevažne určených pre mladé rodiny. Samotná typológia zámeru tak naznačuje, že by malo ísť o cenovo dostupnejšie bývanie dosiahnuteľnejšie aj pre ľudí s priemernými, či mierne podpriemernými príjmami.

Projekt v tomto zmysle ozvláštňuje fakt, že okrem samotného obytného súboru chce investor v rámci plánovaného developementu postaviť aj takmer 200 parkovacích miest, ktoré by po výstavbe bezplatne odovzdal do užívania mestu Ružomberok, podobne ako aj multifunkčné ihrisko, schodisko a rozšírenú cestu s chodníkom smerom ku základnej škole. Ďalšou, pre sídlisko Klačno veľmi dôležitou správou je, že investor má v pláne zároveň s výstavbou obytného domu postaviť aj menšie obchodné stredisko, ktoré by mohlo byť atraktívne aj pre klasické potravinové reťazce nachádzajúce sa v iných častiach mesta. Na najväčšom sídlisku v meste dodnes takýto typ občianskej vybavenosti chýba, čo sa odráža aj na nižšej atraktivite tejto lokality voči iným štvrtiam v samotnom meste. Developer, podľa vlastných slov chce do verejného priestranstva investovať z vlastných zdrojov približne 350 000 eur a zároveň získať pozemok pod plánovaným obytným domom za cenu stanovenú v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta.

Hoci je pravdou, že v súčasnosti je zmienená lokalita využívaná ako športové resp. detské ihrisko, samotná plocha nie je špeciálne upravená ani udržiavaná v stave, aby to bolo možné považovať za plnohodnotné verejnú priestranstvo plniace širokú funkciu. Navyše mesto v uplynulom období zintenzívnilo plány na vybudovanie multifunkčného športovo-oddychového areálu v lokalite medzi kaplnkou Sedembolestnej Panny Márie a Skateparkom, ktorý by ponuku športového a rekreačného vyžitia na sídlisku výrazne doplnil a rozšíril. Podľa slov konateľa spoločnosti, Ing. Rostislava Melichárka napriek tomu chce túto funkciu v lokalite ponechať a na vlastné náklady vybudovať športové a detské ihrisko v tesnom susedstve plánovaného developmentu.

Priestor, kde chce investor postaviť bytový dom. Foto: Tomáš Kajúch

V roku 2019 o predmetnú lokalitu prejavil záujem aj iný investor s úmyslom vybudovania bytového domu a vtedajšie negatívne stanovisko zo strany radnice a ÚHA spočívalo najmä v absentujúcej polyfunkcii vtedy predstaveného a dnes nerealizovaného projektu. Súčasný zámer jednak dopĺňa urbanistickú os celého sídliska, ale aj funkčne diverzifikuje lokalitu Klačna ako takého. Samotná plocha je podľa platného územného plánu mesta určená na stavbu viacpodlažného bytového domu a zo svojej podstaty vhodná na zastavanie aj keď sa to stretáva do istej miery s prirodzeným odporom časti obyvateľstva bývajúceho v tesnom susedstve. Mesto by však v tomto prípade malo zachovať chladnú hlavu a po zvážení všetkých benefitov plynúcich z plánovanej investície investorovi pozemok predať. Radnica tým získa nielen príjem do svojho rozpočtu, ale aj nové možnosti bývania pre svojich obyvateľov, ktorý na aktuálnom realitnom trhu v Ružomberku len poťažmo hľadajú svoj nový domov.

Hlavná fotka: Urbanistická štúdia od spoločnosti Nelly Consulting.

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.