Literárny klub to dotiahol do konca. Návšteva z ruského veľvyslanectva prišla do Ružomberka v utorok 25. júna

Aspoň pár vetami a stručne pár bodmi pre webových čitateľov Ružomberského magazínu prichádza na konci horúceho ružomberského júna 2019 udalosť, spojená s jedným dávnejším februárovým blogom. Ten informoval o návšteve troch členov Literárneho klubu ružomberských spisovateľov (LKRS) v Bratislave.

Po vlaňajšom 22. júli, kedy hlavne prostredníctvom predsedu Radislava Kenderu a jeho historického výkladu k filmu o Dušanovi Makovickom pre ruskú dokumentárnu kinematografiu režisérky Malovej, (predošlý blog z februára 2019) sa toho udialo viac.

Prišlo februárové pozvanie troch členov LKRS z ruského veľvyslanectva do Bratislavy, na veľvyslanectvom  pravidelne organizovaný Deň ruskej diplomacie a opätovné recipročné pozvanie veľvyslanca A. Fedotova a kultúrneho atašé V. Kulikova  predsedom klubu do Ružomberka.

Tento bezprecedentný zámer LKRS si vyžiadal viac komunikačnej práce na oboch stranách, predtým návštevu dvoch členov LKRS v marcovej Bratislave, neskôr dohodnutia termínov ako, kde a s akým programom uskutočniť stretnutie v Ružomberku. 

To sa nakoniec uskutočnilo s významnou pomocou Mestského úradu s primátorom mesta Igorom Čomborom, ktorý otvoril návštevu s privítaním a prejavom vo veľkej zasadačke, o hodinu neskôr s návštevou Katolíckej univerzity s rektorom Jaroslavom Demkom, kde sa vykonala v univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity módna prehliadka ružomberskej Školy úžitkového výtvarníctva a derniéra fotografickej výstavy ružomberského Fotoklubu RK 1924.  

Vo veci viacerých významných chvíľ toho dňa v knižnici KU, ktoré sa stihli s profesormi ruštiny v knižnici Sergeja Michalkova (p. prezidentka Asociácie rusistov Slovenska E. Kollárová a príhovor veľvyslanca Ruskej federácie – RF) a i kratší „Rendezvous č.35“ zorganizovaný predsedom LKRS, kde spisovateľ M. I. Chovan odovzdal svoje diela ruských rozprávok zahraničnej delegácii, sa návšteva štyroch predstaviteľov ruského veľvyslanectva premiestnila na obed do hotela Kultúra. 

V priestoroch knižnice sa premietal film o Dušanovi Makovickom, osobnom lekárovi L. N. Tolstého s názvom „Dušan Makovický. V tieni L. N. Tolstého.”

Záver stretnutia s pozvanými hosťami zakončil primátor mesta. Tesne pred obedom sa tu nečakane objavil aj Ružomberčan – spevák Jozef Ivaška a zaspieval po rusky. Delegácia z ambasády tak v meste Otca národa zotrvala viac ako štyri a pol hodiny. 

O podrobnejším informáciách návštevy (a výsledkoch stretnutia) ruskej delegácie v Ružomberku, sa budú zrejme obšírnejšie zmieňovať i miestne tlačové médiá vo svojich cyklických dvojtýždenníkoch už koncom júna a začiatkom júla 2019, určite rovnako i budúci univerzitný Kuriér.

Ruský veľvyslanec na mestskom úrade s primátorom Igorom Čomborom.

 

Ruský veľvyslanec na Katolíckej univerzite s rektorom Jaroslavom Demkom.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.