Na Klačne sa opäť pasie vysoká zver

S pokročilou jeseňou sa na Klačno opäť vrátila vysoká zver. Tri kusy, pravdepodobne sŕn alebo laní, ste videli pásť sa v blízkosti kostola na sídlisku. Rovnaký úkaz sa tu v posledných rokoch na jeseň opakuje.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.