Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja otvorili výstavu žiakov stredných škôl

Výstavu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy otvorili v sídle kraja v Žiline. Práce a výrobky tu prezentujú aj tri ružomberské školy: polytechnická, úžitkového výtvarníctva a spojená.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.