Oddychovo-relaxačná zóna v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline

V areáli Múzea liptovskej dediny postavia prírodný náučný chodník a oddychovú zónu v blízkosti jazera. 

V rámci realizácie projektu ide o vytvorenie oddychovo-relaxačnej zóny v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V rámci tejto stavby sú naplánované: výstavba prírodného a náučného chodníka – “kyslíkovej dráhy” a oddychovej zóny v blízkosti existujúceho jazera. Navrhnuté riešenie predpokladá prepojenie skanzenu s konečnou stanicou – depom úzkorozchodnej železničky. V projekte sú zohľadnené požiadavky cieľovej skupiny, čiže osôb so špeciálnymi potrebami.

K rozsahu projektu patria:

-úprava okolia a zelene, výstavba prechádzkových chodníkov, prvky drobnej architektúry t. j. oplotenia, lavičky, hracie prvky, značenie

-výstavba a rekonštrukcia chodníkov, obohatenie ich okolia o senzorické modely a informačné tabule obsahujúce opisy prírody, fotografie

-výstavba rozhľadne, jednoposchodovej nepodpivničenej budovy, ktorá umožňuje obdivovať krásu Vysokých Tatier a tatranskej prírody.

Fotografie z realizácie stavby v Pribyline:

 

PR článok