Po úpravách rozpočtu pribudne na Rovni niekoľko investícií

Po schválení záverečného účtu mesta za rok 2020 vykázala radnica prebytok vo financovaní vo výške približne 706-tisíc eur. Mesto tak môže preinvestovať viac, než si pôvodne naplánovalo. Na sídlisku Roveň sa v tomto roku zrealizuje hneď niekoľko investícií.

Najväčšou investíciou na Rovni bude bezpochyby rekonštrukcia chodníka na ulici Za Dráhou od materskej školy až po Námestie SNP. Táto investičná akcia sa mala pôvodne realizovať v čisto asfaltovom prevedení, no túto snahu sa našťastie podarilo zvrátiť a po navýšení rozpočtu by sa minimálne zásadná časť chodníka mala realizovať v dlažbovom prevedení. Podľa slov poslanca za obvod Roveň Juraja Burgana je ešte nutné v projektovej dokumentácii urobiť niekoľko zmien tak, aby projekt spĺňal funkčné a realizačné kritériá a zároveň vyriešil problematické zásobovanie základnej školy, či predajne mäsa.

Je síce dôležitou správou, že asfaltové prevedenie nebude dominovať tak, ako to bolo pôvodne naplánované, avšak aj pri tejto investícii sa ukazuje akou veľkou chybou je absencia koncepčného plánu a dizajn manuálu úpravy verejných priestorov. V súčasnom projekte sa nepočíta s rekonštrukciou chodníka pozdĺž oplotenia materskej školy, ktorý spája zmieňovaný chodník s už rekonštruovaným chodníkom vo vnútrobloku sídliska. Jedným z pravdepodobných záverov tejto rekonštrukcie je aj to, že celý priestor nebude celistvo zrevitalizovaný, ale pôsobiť ako rušivý vzorkovník peších povrchov.

V tomto ohľade je možné pochváliť aktivity poslanca Burgana, ktorý prejavil snahu sa zamyslieť nad širšími súvislosťami tejto investície a pôvodný návrh aktívne pripomienkuje. Opätovne sa však ukazuje, že ak by mesto disponovalo koncepčným dokumentom, ktorý by určoval vodiace línie úprav a revitalizácii verejných priestorov, mohlo sa mesto vyhnúť týmto sporným záležitostiam týkajúcich sa rozsahu a celkovej podoby jednotlivých investícii. So schválenou čiastkou na úrovni 110 000 € sa tak zrealizuje investícia, pokiaľ nedôjde k jej obmene či navýšeniu rozpočtu, ktorá síce zlepší verejné priestory na sídlisku, ale nevyužije naplno potenciál, ktorý v sebe táto väčšia investícia zahŕňa.

Rozbitý chodník pri základnej škole by mal byť čoskoro minulosťou. Foto: Tomáš Kajúch

V rovnakej lokalite by malo konečne dôjsť aj k oploteniu areálu základnej školy, ktorú mesto plánovalo zrealizovať už niekoľko rokov, avšak až po získaní celého areálu do svojho vlastníctva bude môcť pristúpiť k zrealizovaniu tejto investičnej akcie, ktorá opäť o niečo zreavitalizuje inak stále pomerne zanedbaný a z veľkej časti nevyužívaný areál Základnej školy Bystrická cesta.

Žiaľ aj tu mesto v minulosti pochybilo pri výstavbe multifunkčného športového ihriska, ktoré svojím umiestnením znegovalo prípadnú možnosť výstavby komplexného športového areálu aj s atletickým oválom. Po minuloročnej rekonštrukcii parkoviska pred samotnou školou sa takáto možnosť pravdepodobne na dlhé roky definitívne zmarila.

Okrem týchto investícii sa na sídlisku Roveň zrealizujú aj dve menšie investície v podobe oplotenia areálu „havkoparku“ na nároží ulice Za dráhou a Sv. Anny a takisto aj výstavby troch prechodov pre chodcov v lokalite križovatky ulice Sv. Anny a Za starým cintorínom. Pre tieto investície je v rozpočte vyhradených dokopy 44 200 € aj s projektovými dokumentáciami. Po prípadnom vysúťažení realizácii však pravdepodobne dôjde k výraznejšiemu okresaniu tejto sumy.

Prechody by mali pribudnúť ešte v tomto roku. Foto: Tomáš Kajúch

Vzhľadom na výraznejší prebytok v hospodárení, ako aj blížiace sa predvolebné obdobie je možné očakávať na budúcotýždňovom rokovaní aj diskusiu o prípadných ďalších investičných akciách nielen v obvode Roveň. Na pretras pôjde určite výstavba plavárne, či stavba nájomných bytoviek na Plavisku. Je však smutným konštatovaním, že nič nenasvedčuje tomu, žeby sa väčšia vážnosť a pozornosť mala obrátiť smerom na centrum mesta.

Areál základnej školy by mali po rokoch oplotiť. Foto: Tomáš Kajúch

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.