Prezidentka odovzdala štátne vyznamenanie aj Margite Kosturíkovej

Štátne vyznamenanie pre Margitu Kotúrikovú z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzala jej dcéra s vnukom. Zdroj: FB Zuzany Čaputovej
Štátne vyznamenania dvadsiatim piatim osobnostiam odovzdala prezidentka Slovenskej republiky v nedeľu 8. mája v Bratislave. Medzi ocenenými bola aj Margita Kosturíková, ktorá viac ako 30 rokov pracovala v Centre sociálnych služieb Likava.

Za každým jedným oceneným sa skrýva životný príbeh, ktorý priniesol dobro, ľudskosť a prospech našej spoločnosti. V nedeľu 8. mája to počas odovzdávania štátnych vyznamenaní uviedla v príhovore prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Nech je dnešný večer posolstvom, že si naša spoločnosť ctí práve takéto hodnoty. Buďme spoločnosťou, ktorá dokáže oceniť tiež malé každodenné víťazstvá ľudí. A tiež spoločnosťou, ktorá pamätá aj na budúcnosť – teda na tých, ktorí si možno preberú ocenenia o desať alebo 20 rokov,” povedala prezidentka.

Odovzdávanie vyznamenaní považuje za oslavu víťazstva odvahy, vzdelanosti, obetavosti, pracovitosti a talentu ocenených.

Pôvodne sa ocenenia mali odovzdávať 1. januára

Pre pandemickú situáciu presunuli odovzdanie štátnych vyznamenaní z januára na Deň víťazstva nad fašizmom. „Medzi dnešnými vyznamenanými sú aj ľudia, ktorí preukázali svoje hrdinstvo počas druhej svetovej vojny, v boji so skutočným, nie domnelým fašizmom,” priblížila prezidentka.

Víťazstvo nad fašizmom si podľa jej slov pripomíname „v trpkom kontexte prítomnosti, keďže krutá vojna je priamo u našich susedov.” Zdôraznila, že demokraciu je potrebné neustále chrániť a kultivovať. Hrozbou pre slobodu pritom podľa jej slov nemusí byť iba vojna, ale aj recidívy násilných a totalitných ideológií.

„Opravujme teda našu demokraciu, keď vidíme jej chyby. Zdokonaľujme ju, ale nerozkladajme ju. Nerozoberme ju na súčiastky, ktoré nebudeme vedieť spojiť.” Zároveň hlava štátu vyzvala na dialóg, ktorý je predpokladom nachádzania najlepších riešení.

„Môžeme pri tom spolu nesúhlasiť, môžeme si nerozumieť, ale rešpektujme sa. Vnímajme rôznosť našich postojov ako niečo, čo nás nielen rozdeľuje a zaťažuje, ale čo je zároveň príležitosťou. Stavajme na hodnotovom súlade aj pri pestrosti názorov,” dodala prezidentka.

Medzi ocenenými aj Margita Kosturíková

Prezidentka vzdala hold tvorivosti, vytrvalosti, obetavosti ocenených, tiež ochote a schopnosti prekonávať prekážky. „Ich túžbe po pravde, po kráse a po poznaní. Ich úsiliu, aby sa vo svojej oblasti či vo svojom povolaní dostali na najvyššie priečky a úspešne nás reprezentovali,” doplnila prezidentka.

O tom všetkom podľa nej treba počuť „osobitne dnes, keď na mnohých ešte doliehajú dozvuky pandémie i ďalších kríz”. Ocenenie ide aj zdravotníkom, „ktorých nenahraditeľnosť sme si ešte viac uvedomovali v období pandémie”.

Medzi ocenenými osobnosťami bola aj Margita Kosturíková, ktorá dostala in memoriam Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života. Viac ako 30 rokov pracovala v Centre sociálnych služieb Likava. V čase pandémie bojovala v prvej línii. Pomáhala, radila, testovala. Stalo sa jej to osudným. S vírusom zápasila päť týždňov. Ochoreniu podľahla 15. januára 2021.

Margita Kosturíková (in memoriam)

Margita Kosturíková sa narodila 25. februára 1958. Celý svoj profesionálny život spojila s ošetrovateľstvom a pomocou chorým. Viac ako 30 rokov pracovala na jednom pracovisku, a to v Centre sociálnych služieb Likava, od roku 1999 v manažérskej funkcii. Stála pri zrode novovzniknutého špecializovaného zariadenia, kde jej snaha vyústila do umiestnenia klientov na jednotlivé oddelenia podľa lekárskych diagnóz, čím sa zlepšila kvalita ich života.

Pracovala pre stavovskú organizáciu, Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, v roku 2006 sa stala jej viceprezidentkou. Túto funkciu zastávala štyri volebné obdobia. Ako viceprezidentka bojovala za zachovanie pozície sestry v zariadeniach sociálnych služieb, bojovala za to, aby klienti aj v nezdravotníckych zariadeniach mali dostupnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Publikovala v odborných periodikách, organizovala odborné konferencie i vzdelávacie aktivity pre zamestnancov špecializovaného zariadenia v oblasti starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou.

V čase pandémie bojovala v prvej línii. Pomáhala, radila, testovala. Stalo sa jej to osudným. S vírusom zápasila päť týždňov. Ochoreniu podľahla 15. januára 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej udelila v septembri 2021 ocenenie Biele srdce in memoriam za významný prínos v ošetrovateľstve.

Zdroj: teraz.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.