Štedrovečerné omše ostatných cirkví

Evanjelici sa dnes stretnú na spoločnej slávnosti štedrej večere o 16-tej. Bratská jednota batistov slávi na Štedrý deň ako v bežnú nedeľu o 10-tej.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.