Štedrovečerné omše ostatných cirkví

Evanjelici sa dnes stretnú na spoločnej slávnosti štedrej večere o 16-tej. Bratská jednota batistov slávi na Štedrý deň ako v bežnú nedeľu o 10-tej.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.