V Hýrošovom parku prišlo mesto o tisíce eur

Pri rekonštrukcii Hýrošovho parku podľa polície došlo k nehospodárnemu konaniu. Mesto tak prišlo o minimálne 10-tisíc eur.

Krátko pred komunálnymi voľbami v roku 2018 nechalo mesto vymeniť v Hýrošovom parku 300 kusov dosiek na lavičkách. Okrem toho bolo cieľom rekonštrukcie opraviť dažďové vpuste – odtoky vody do kanála. Prepadnutá dlažba spôsobovala, že kanále v parku vodu neodvádzali, ale vznikali okolo nich kaluže vody.

Hlavný kontrolór: porušenie finančnej disciplíny a rozpočtových pravidiel

Radnica v pôvodnom pláne rekonštrukcie, ktorý schválili poslanci, vypočítala hodnotu zákazky na 19-tisíc eur bez DPH. Keďže mesto zaplatilo za tieto práce spoločnosti Dock Management napokon takmer 30-tisíc eur, poslanec Juraj Burgan (KDH) inicioval prešetrenie investície hlavným kontrolórom mesta.

„Považujem postup objednávateľa (mesta, pozn. red.) za porušenie finančnej disciplíny o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ide o nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov,“ píše v stanovisku z kontroly investičnej akcie hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský.

Kontrolórovi sa nezdala vysoká cena za vymenené dosky na lavičkách, ani to, že počas stavby vyviezli robotníci vybúraný materiál a vo faktúre za nakladanie, vývoz a uskladnenie na skládke uviedli hmotnosť 95 ton. Kontrolór vypočítal, že táto hmotnosť je premrštená.

Neboli to však jediné pochybenia. Mesto zaplatilo za opravu väčšej plochy parku, než bola skutočne realizovaná. Navyše, ku schváleniu navýšenia rozpočtu na investíciu došlo vo vedení mesta, nie v zastupiteľstve, a to až po vystavení objednávky na stavebné práce.

Poslanci Juraj Burgan a Ján Kuráň (nezávislý, Za slušný Ružomberok) iniciovali v zastupiteľstve uznesenie o vyvodení zodpovednosti za takéto konanie. Radnica im odpovedala, že zodpovednosť vyvodili a minulosťou sa viac nechce zaoberať.

„Vedenie mesta po viacerých nezrovnalostiach v oblasti plnenia investičného plánu rozviazalo pracovný pomer s Pavlom Dobrodejom. Upriamujeme svoje kroky na rozvoj mesta a neuvažuje sa zaoberať minulosťou. Ak niekto z verejnosti bude mať pocit, že tieto nezrovnalosti by sa mali riešiť inou cestou, je to jeho právo, a môže ho uplatniť podaním podnetu na prokuratúru,“ odpovedal poslancom druhý zástupca primátora Ján Bednárik (KDH).

Obaja poslanci pre tento prístup podali trestné oznámenie za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi mesta.

Rekonštrukcia zahŕňala opravu kanálových vpustí a mala aj výmenu drevených častí lavičiek. Foto – autor.

Čo sa stalo v Hýrošovom parku

Pavol Dobrodej ako vedúci oddelenia investícií na Mestskom úrade v Ružomberku hľadal v lete 2018 stavebníka, ktorý by Hýrošov park opravil. Vo výzve na predkladanie ponúk sa ale na zákazku, tentoraz už nie na 19-tisíc, ale na takmer 30-tisíc eur bez DPH, nikto neprihlásil. Dokonca ani tri priamo oslovené spoločnosti, ktoré mesto žiadalo o cenové ponuky.

Keďže zákazku bolo treba zrealizovať do zimy, „Pavol Dobrodej hľadal možného záujemcu a oslovil Rastislava Kuru, ako zástupcu spoločnosti Dock Management, s. r. o.,“ píše sa v uznesení ružomberskej polície k prípadu.

Takzvaný odôvodnený výber postupu zákazky (voľne povedané zadanie na priamo), schválili prednosta úradu Marián Šeršík aj primátor Igor Čombor. Tentoraz už na sumu 30 500 eur. A to aj napriek tomu, že v Prahe sídliaca firma Dock Management predložila pri priamom zadaní cenovú ponuku na necelých 25-tisíc eur.

Toto schválenie zo strany vedenia mesta prišlo podľa polície 3. októbra 2018. Podľa stavebného denníka však mesto stavbu odovzdalo firme Dock Management o deň skôr, už 2. októbra.

Radnica zrekonštruovaný Hýrošov park v novembri 2018 prebrala bez výhrad. Českej firme s ružomberskými spolumajiteľmi vyplatila vyfakturovaných takmer 30-tisíc eur.

Lenže Dock Management podľa zistenia ružomberskej polície nevymenil 300 dosiek v Hýrošovom parku, ale ich len demontoval, nechal prebrúsiť, natrieť a namontoval ich naspäť. Za toto si od mesta vypýtal viac ako 13-tisíc eur. Polícii to potvrdil podnikateľ, ktorý práce realizoval a zároveň odhadol vykonanú prácu na maximálne 2 300 eur. Práce urobil pre Dock Management bez bločku. Rozdiel zaplatilo mesto zbytočne.

Polícia nevie overiť, či z parku naozaj vyviezli vyfakturovaných 95 ton zeminy. Dock Management nemá žiadny doklad o uložení zeminy na skládke či jej použití na inej stavbe, čo potvrdil pred vyšetrovateľom.

Ružomberská radnica: už sa to nestane

Rovnako ako kontrolór aj polícia konštatovala porušenie finančnej disciplíny na strane mestského úradu. Radnica mala možnosť na troch zastupiteľstvách predložiť poslancom návrh na zmenu rozpočtu. Neurobila to a zvýšenie sumy schválila sama prostredníctvom prednostu a primátora.

„Ak objednávateľ v zastúpení primátorom mesta takúto ponuku akceptoval a potom zrealizované dielo bez nedostatkov od zhotoviteľa prevzal, nemôže byť toto považované za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami z hľadiska trestnoprávneho postihu,“ konštatuje ružomberská kriminálka.

V ďalšom vyšetrovaní sa už polícia zaoberá možnosťou trestného činu podvodu a daňového úniku zo strany spoločnosti Dock Management, nie zamestnancov radnice.

Mesto Ružomberok na otázku o nepredložení navýšenia rozpočtu zastupiteľstvu neodpovedalo. Na ďalšie skutočnosti už áno. „Mesto si bude od súkromnej spoločnosti Dock Management uplatňovať ušlú stratu prostredníctvom reklamačného konania. Ak nebude akceptované, budeme postupovať právnou formou,“ odpovedal hovorca mesta Viktor Mydlo.

Riešenie situácie vidí aj v tom, že s Pavlom Dobrodejom pred rokom rozviazali pracovnú zmluvu. „Mesto Ružomberok hľadí dôkladnejšie na podobné obchody tak, aby sa podobná situácia už nezopakovala. Mesto má za to, že jeho orgány fungujú správne, dôkazom čoho bola aj správa od kontrolóra mesta, poukazujúca na vzniknutú situáciu,“ píše v stanovisku radnica.

Park Štefana Nikolaja Hýroša. Foto – autor.

Podali odvolanie, prípad pokračuje

„Niekto by mal byť zodpovedný a polícia by mala zistiť, kto. Tam sú konkrétne osoby, ktoré s tým robili, to nie je, že niekto ukradol auto a my nevieme kto,“ hodnotí doterajšie vyšetrovanie poslanec Burgan.

Jeho kolega Ján Kuráň zašiel ešte ďalej a podal sťažnosť voči výsledku vyšetrovania polície: „Podľa mňa sa stále jedná o podvod a predraženú zákazku, na ktorej sa niekto zas nabalil. Ja sa pýtam, ako je možné, že polícia vo svojom 16-stranovom zamietavom stanovisku hovorí, že došlo k spáchaniu trestného činu, ale jedným dychom dodáva, že nevie koho obviniť? Veď je jasné kto, čo, kedy, ako a za akú sumu podpisoval, ako bola vyplatená a kto to všetko kontroloval.“

Oslovili sme aj Ružomberčana Rastislava Kuru, ktorý zákazku pre Dock Management s mestom vybavil. Spolumajiteľkou v Prahe sídliacej spoločnosti je jeho manželka. Odpovediam na konkrétne otázky sa on aj firma vyhli.

„Pre odpovede ohľadom vedenia či nevedenia účtovníctva, ako aj ostatných dotazovaných podkladov súvisiacich s účtovníctvom kontaktujte, prosím, príslušný daňový úrad, ktorý Vám poskytne relevantnú odpoveď. Pri koncipovaní ostatných otázok Vás poprosím vychádzať z platnej uzavretej zmluvy o dielo,“ odpovedala firma Dock Management prostredníctvom advokáta a jedného zo spoločníkov Tomáša Kloptu.

Pavol Dobrodej s nami o prípade komunikoval, no oficiálne sa vyjadriť nechcel.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 2/2020.

Titulná fotografia – Ilustračná snímka Hýrošovho parku. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.