V meste žije menej ako 28-tisíc obyvateľov

V Ružomberku žilo k 11. júlu trvalo 27 939 obyvateľov. Každé mesto musí pred konaním volieb zverejniť aktuálny počet obyvateľov, z čoho vyplýva tento údaj. Je to približne o 100 viac, ako pri posledných komunálnych voľbách.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.