V okrese vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

V okrese Ružomberok je až do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Výstraha sa týka lesných pozemkov a ich ochranných pásem. Zásady protipožiarnej ochrany sú bližšie uvedené tu.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.