Valaská Dubová sa uchádza o Eurofondy v dvoch projektoch naraz

Obec Valaská Dubová podá dva projekty v ktorých sa uchádza o finančný príspevok z Európskej únie. Jedným je stavba drevenej zvonice, druhým nákup techniky slúžiacej na zber separovaného a biologicky rozložiteľného odpadu.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.