Valaská Dubová sa uchádza o Eurofondy v dvoch projektoch naraz

Obec Valaská Dubová podá dva projekty v ktorých sa uchádza o finančný príspevok z Európskej únie. Jedným je stavba drevenej zvonice, druhým nákup techniky slúžiacej na zber separovaného a biologicky rozložiteľného odpadu.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.