Zanedbané centrum mesta potrebuje komplexnú obnovu, pomôcť sa mu však dá aj malými zmenami I.

Ružomberské „staré mesto“ je v súčasnosti v nelichotivom stave. Kvantum reklamného smogu, množstvo statickej dopravy, zásobovanie prevádzok počas celého dňa, či zničená dlažba. Riešenie spočíva v komplexnej revitalizácii na základe architektonickej súťaže, prvú pomoc by mu však mesto mohlo dať prakticky zadarmo.

Pre komplexnosť problému bude témou dnešného blogu len ulica Podhora, ktorá je podľa mnohých zdrojov tou najstaršou v meste. Práve dnešná Podhora bola historicky jednou z dôležitých ciest pri križovaní severojužných a západovýchodných obchodných trás na ktorom vznikol samotný Ružomberok. To je zároveň aj jedným z dôvodov, prečo sa centrum mesta nachádza práve na danom mieste. Dnes ju poznáme ako pešiu zónu a jednu z hlavných ulíc centrálnej mestskej zóny, jej zásadná časť je však v dezolátnom stave.

Čo je na dnešnej Podhore najhoršie a ako na to?

Návštevník centra mesta by sa na pešej zóne mal cítiť v prvom rade bezpečne. Dnes je to však prakticky nemožné, keďže vjazd na ulicu je umožnený aj stovkám osobných automobilov, či niekoľkotonovým zásobovacím vozidlám, ktoré navyše absolútne nedodržujú vyhradené zásobovacie hodiny a mestská polícia na ich kontrolu úplne rezignovala. Skutkový stav je teda dnes taký, že najmä úzkymi uličkami Podhory sa počas celého dňa premáva kvantum dodávok, ktoré nielenže ohrozujú peších, ale degradujú celú ulicu, čo je jasne vidieť na zdevastovanej dlažbe takmer v celej dĺžke a šírke ulice. Aj v tomto prípade je však riešenie jednoduché a dokonca úplne triviálne. Mestská polícia môže jednoducho vozidlá vstupujúce na pešiu zónu kontrolovať a za prípadné porušenie povolení aj pokutovať, podobne ako vozidlá statickej dopravy, ktoré sú často protiprávne odstavené priamo na pešej zóne a na mestských pozemkoch. K problému však veľmi často prispievajú aj samotné bezpečnostné zložky, keďže nie je výnimkou vidieť odstavené vozidlo mestskej či štátnej polície pred vietnamskou reštauráciu na začiatku ulice. Stále však platí, že odstránenie týchto malomeštiackych neduhov je vecou rýdzo administratívnou, resp. komunikačnou a za ideálnych okolností sa dá tento stav odstrániť prakticky okamžite. Tu je žiaľ evidentný nezáujem zo strany vedenia mesta, ktoré si pešiu zónu nezobralo ako svoju prioritu a výsledkom sú tak len chabé investično-údržbárske počiny, ktoré centrum mesta nikam neposunuli a v prípade odstránenia stĺpikov na Mostovej ulici dokonca degradovali.

Zničená dlažba na ulici Podhora. Foto: Tomáš Kajúch

Ďalšou a nemenej dôležitou úlohou je odstránenie reklamného a vizuálneho smogu. Mesto v roku 2019 dalo stopku reklamným označeniam v strede ulice, čo zosobňovali najmä tzv. reklamné áčka a iné vizuálne „bannery“, ktoré ulicu absolútne degradovali. Hoci úbytok reklamných označení je voči minulosti evidentný stále je ich výskyt na Podhore markantný a okoliu škodiaci. Okrem reklamných „áčok“ však ulicu hyzdia aj legálne reklamné citylighty pred OC Adria, či komunistické betónové kvetináče v rovnakom priestore. Problémom nepridávajú ani často nevkusne označené výklady obchodov a prevádzok, ktoré takisto nepodliehajú centrálnej regulácii a rôznymi reflexnými farbami tak hyzdia mnohé významné historické budovy na ulici. Všetky tieto problémy sa však opäť dajú riešiť čisto administratívne a prakticky zadarmo. V neďalekej Žiline pristúpili nedávno k vypracovaniu dokumentu ktorý definuje rozsah, prevedenie a spracovanie reklamných pútačov v jej centre. Podobný dokument by vedel zásadne skrášliť aj ulicu Podhora. Na takýto počin je však nutný komplexný, koncepčný a strategický náhľad na budovanie mesta, ktorým súčasné vedenie bezpochyby neoplýva. Opäť je však pravdou, že na odstránenie najkritickejších a najhorších vizuálnych prehreškov by stačilo aby mesto vyžadovalo dodržiavanie už jestvujúcich a platných pravidiel. Prečo to tak nerobí je už otázka na nich.

Reklamný smog na ulici Podhora. Foto: Tomáš Kajúch

Hoci radnica nepreukazuje snahu spomenuté problémy riešiť, tak ostáva dúfať, že s blížiacim sa volebným rokom sa zvýši aj intenzita prác a vnímania centrálnej mestskej zóny. Tá je dnes, najmä na ulici Podhora v úbohom a žalostnom stave.

Zdroj hlavnej foto: Poštová banka

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.