Ako maľovať krajinu na plátno sa naučíte v galérii

Galéria Ľ. Fullu ponúka od 15:30 umelecky nadaným počas cyklu Večerný ateliér kurz krajinomaľby. Pod vedením lektora sa tu dá skúsiť a možno aj naučiť, aké je to maľovať obraz krajiny na plátno.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.