Veronika Veselovská so svojou zbierkou.

Veronika Veselovská so svojou zbierkou.