Ako župa pomohla a ako by mala pomáhať nášmu okresu?

Piatich poslancov Žilinského samosprávneho kraja za obvod Ružomberok sme sa spýtali, ako za 18 rokov svojej existencie župa pomohla okresu a čo by sme od nej mali očakávať a vyžadovať do ďalších rokov.

Podporu ŽSK nášmu okresu možno rozdeliť podľa odborov, ktorými župa disponuje a ktoré vo svojej zriaďovateľskej kompetencii disponujú zariadeniami zabezpečujúcimi organizáciu dopravy, školstva a športu, zdravotníctva a sociálnej oblasti, cestovného ruchu a kultúry…

Vo všetkých týchto oblastiach má VÚC svoje veľmi silné kompetencie. Za prioritné oblasti môjho záujmu, ktorými sú zdravotníctvo a sociálne veci, je možné povedať, že VÚC vyvíja skutočne maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých kompetencií zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Treba však priznať, že v našom okrese to má v zdravotníctve o čosi jednoduchšie vzhľadom na našu Ústrednú vojenskú nemocnicu, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo obrany.

V čom však vidím rezervy, je absencia komunikácie, koordinácie a organizácie ostatných zložiek, medzi ktoré patrí napríklad doprava. Príkladom môže byť prakticky úplná absencia nášho okresu v projekte doplnkov Územného plánu Vážskej cyklotrasy, ktorý v tejto chvíli končí pred Kraľovanmi a začína za Bešeňovou. Myslím, že toto nie je chyba župy, ale kompetentných predstaviteľov nášho mesta a okresu, ktorí túto záležitosť jednoducho dlhodobo neriešili.

Opakovane som žiadal a očakával aj väčšiu aktivitu „okresného“ ZMOS-u, kde mne osobne chýba väčšia koordinácia a spoločný postup vo všetkých oblastiach vo vzťahu k VÚC.

Karol Javorka, poslanec VÚC Žilina

ŽSK pomáha v rámci svojich kompetencií a možností. Treba si uvedomiť, že župy zodpovedajú za dopravu, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, čerpanie financií z eurofondov. V žilinskej župe je na tento rok v rozpočte vyčlenené na opravy a rekonštrukcie ciest a mostov z vlastných zdrojov a úverov 2,12 milióna eur.

Zásadnou pomocou aj pre náš okres je dokument, kde vláda schválila pre žilinskú župu 15 miliónov eur ako návratnú finančnú pomoc na odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest II. a III. triedy a mostných objektov. Čo sa týka mostov, v najhoršom technickom stave je most v Rybárpoli a mosty v Bešeňovej.

Výraznejšiu pomoc župy očakávam v budovaní cyklochodníkov a v získavaní  financií z eurofondov. Túto oblasť považujem z minulosti za zanedbanú a nepripravenú po stránke štúdie resp. projektovej dokumentácie. Privítal by som aktívnejšie a nekompromisné presadzovanie dostavby D1 a R1 na Národnej diaľničnej spoločnosti.

Očakávam, že tento rok sa pripravia všetky procesné a technické podmienky na rekonštrukciu štátneho gymnázia.

Výrazne oceňujem podporu župy pre všetky obce, nadácie, spolky, občianske združenia v rámci dotačných systémov a participatívneho rozpočtu ŽSK. Za prelomové považujem zriadenie Nadácie ŽSK pre podporu rodiny a centrum pre podporu rodiny, kde sa zásadným spôsobom pomáha aj obyvateľom nášho mesta a okresu, ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí.

Finančnú dotáciou vo výške 4 500 eur odsúhlasilo MsZ v Ružomberku 10. apríla 2019. Za presadzovanie finančnej dotácie patrí veľké poďakovanie nielen poslancom MsZ, ale najmä kolegom poslancom Miroslavovi Kerdíkovi a Karolovi Javorkovi, ktorý je aj členom správnej rady nadácie.

Ľubomír Kubáň, poslanec VÚC Žilina

ŽSK riadi päť odvetví, a to  kultúru, sociálnu oblasť, dopravu, zdravotníctvo a stredné školstvo. Ako pomohol? Na území okresu máme päť dobre fungujúcich stredných škôl. Bohužiaľ, momentálne je problém s ich naplnením žiakmi.

V oblasti zdravotníctva okres Ružomberok nemá zariadenia v správe VÚC.

Doprava a cesty II. a III. triedy nie sú v najlepšom stave. Čo sa týka prímestskej autobusovej dopravy, tu sa začína prejavovať nedostatok cestujúcich. Občania viac využívajú súkromnú automobilovú dopravu a autobusy sú čoraz  menej využívané. Ako starosta obce môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že dnes sa každý jeden člen rodiny prepravuje na vlastnom aute a samozrejme sám. Ak sa toto nezmení, nebude autami zaplnené len okresné mesto, ale aj každá dedina.

V oblasti sociálnych vecí okres Ružomberok má viacero sociálnych zariadení, na ktoré môžeme byť právom hrdí, i keď kapacita stále nestačí.

V oblasti kultúry máme fungujúce Liptovské múzeum, ktoré pravidelne navštevujú aj zahraniční návštevníci.

A ako by župa mala pomôcť smerom do budúcnosti? Som poslancom VÚC štvrté obdobie a stále pociťujem, že Ružomberok je akosi ďaleko od Žiliny. Sme piati poslanci z okresu Ružomberok z celkové počtu 57 a mám pocit, že ťaháme za kratší koniec povrazu. Aj napriek tomu sa snažíme vydobyť pre okres čo najviac finančných prostriedkov.

Toto volebné obdobie by sme mali zabojovať hlavne o kvalitnejšie cesty II. a III. triedy vrátane mostov, ktoré sú tiež v havarijnom stave. Týka sa to hlavne mostu v Rybárpoli, mostu v Bešeňovej a mostov v mnohých obciach okresu.

V oblasti školstva je priorita výmena okien na gymnáziu a tiež celková rekonštrukcia bývalej priemyslovky, v ktorej sídlia v súčasnosti dve stredné školy. Chceli by sme zrealizovať ich oteplenie.

V oblasti kultúry sa budeme snažiť o výmenu aspoň jedného pavilónu Liptovského múzea.

Na záver, viacero občanov mi kladie otázku, či VÚC  má svoje opodstatnenie. Moja odpoveď je áno. Predsa je to len samospráva, ale na druhej strane by som sa nebránil, aby fungovanie  VÚC bolo zrušené za podmienky, že kompetencie VÚC by neprešli na štát, ale na miestnu samosprávu.

Dovolím si tvrdiť, že okresné mesto Ružomberok by pri prebratí kompetencií a dostatočnom množstve finančných prostriedkov túto úlohu zvládlo.

Dušan Lauko, poslanec VÚC Žilina a starosta obce Liptovská Štiavnica

 

Poslanec Michal Slašťan sa za neposlanie odpovede ospravedlnil, poslanec Ján Bednárik svoj text neposlal.

Titulná fotografia – Archívna snímka z rokovania zastupiteľstva VÚC Žilina. Zdroj – Úrad Žilinského samosprávneho kraja.

Článok bol uverejnený v Ružomberskom magazíne číslo 4/2019.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.