Väčšie právomoci pre primátora

Igor Čombor môže ako primátor na mestský majetok zriadiť vecné bremeno, vykúpiť nehnuteľnosti alebo odpustiť pohľadávky.

Súčasný primátor Igor Čombor (nezávislý) si nechal zvýšiť kompetencie na úkor mestského zastupiteľstva. Chce tým docieliť rýchlejší rozvoj a napredovanie mesta.

„Predkladám tento materiál, lebo chcem efektívnejšiu správu mesta. Keď nesiem zodpovednosť, musím mať aj právomoci, Aby som zrýchlil a zefektívnil prácu a výsledky mesta, to je ten dôvod, prečo predkladáme tento materiál,“ obhajoval svoj zámer pred poslancami na aprílovom mestskom zastupiteľstve.

Právomoci na pozemky, hnuteľný majetok aj dlhy

Jeden z najdôležitejších dokumentov, ktorý upravuje riadenie mestá sú Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta Ružomberok. Na začiatku volebného obdobia ich zvyknú aktualizovať, aby boli v súlade s aktuálnou legislatívou pre oblasť samosprávy.

Súčasná zmena zásad v meste Ružomberok priniesla aj výrazné zvýšenie právomocí pre primátora.

Ten môže po novom rozhodnúť o vykúpení pozemkov, ale aj ďalšieho nehnuteľného a hnuteľného majetku, ktorý súvisí s investičným zámerom mesta bez toho, aby si to nechal odobriť mestským zastupiteľstvom.

Dostal tiež právomoc rozhodnúť o dočasnom upustení od vymáhania pohľadávok voči mestu do sumy 10-tisíc eur. Doteraz mal túto právomoc v sume do 3 500 eur.

Môže tiež rozhodnúť o prebytočnosti nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta, ktorého hodnota je do 5-tisíc eur. Doteraz mal túto možnosť v sume do 3 500 eur.

Primátor tiež môže predať alebo prenajať hnuteľný majetok mesta do hodnoty 5-tisíc eur bez rozhodnutia zastupiteľstva. Doteraz mal túto právomoc v sume do 3 500 eur. Rovnaké sumy a princípy platia aj v prípade, ak by chcelo mesto predať hnuteľný majetok formou verejnej súťaže. O podmienkach súťaže pri sume do 5-tisíc eur rozhoduje primátor.

Primátor môže hnuteľný majetok aj darovať. Rovnako, ak jeho hodnota nepresiahne 5-tisíc eur. Doteraz to mohol urobiť pri sume 3 500 eur.

K novým právomociam primátora tiež patrí zmena osoby nájomcu na pozemku mesta, a tiež zriadenie vecného bremena na mestský majetok, čo vzbudilo medzi niektorými poslancami asi najväčšie diskusie.

Jedno z rokovaní súčasného mestského zastupiteľstva. Foto – archív, redakcia

Ostrá polemika

O novinkách v kompetenciách primátora sa viedla dlhá a ostrá polemika.

„Už pri výkupe pozemkov pod plaváreň som musel zobrať sumu výkupu na vlastné tričko, lebo to, čo sme ponúkali, tak za to by sme tie pozemky nevykúpili, a preto sme ju zvýšili,“ argumentoval na praktickom príklade dôvod zvýšenia kompetencií Igor Čombor, ktorý takto bez vedomia zastupiteľstva zmenil výkupnú cenu ešte pred schválením kompetencií.

„Aký je dôvod zmien? Štyri roky som tu sedel a nebol s tým problém. Nepadla jedna výhrada voči zásadám, ktoré platili doteraz pri prakticky rovnakom zložení vedenia mesta. Prečo ideme centralizovať právomoci? Sme menej schopní poslanci predtým? Sme menej svojprávni alebo hlúpejší. S úcty voči voličom sa nemôžem vzdať kompetencií pri správe mesta,“ reagoval na zmenu právomocí Karol Javorka (nezávislý, Klub nezávislých).

„Robím to preto, lebo som sľúbil, že za štyri roky niečo spravím. Ak mám zviazané ruky takými ľuďmi ako pán Javorka, ktorý je proti všetkému, čo navrhnem, tak to ide ťažko,“ odpovedal mu primátor Čombor.

Pridal sa k nemu aj jeho I. zástupca Michal Lázár: „Necítim sa ani urazený ani necítim, že by moje kompetencie boli nižšie. Neverím, že je tu úmysel zneužiť právomoci, práve naopak, verím, že je to v prospech fungovania, zjednodušenia a zrýchlenia procesov, aby sme pomohli občanom tohto mesta.“

Viceprimátori, vľavo Ján Bednárik, vpravo Michal Lázár počas rokovania zastupiteľstva. Foto – archív, redakcia.

Zvýšené kompetencie nepomôžu

Autor doterajších zásad Miroslav Zuberec tvrdí, že touto zmenou k posunu k lepšiemu nedôjde – minimálne v oblasti vysporiadania pozemkov.

„Nikto nám nevysvetlil, aké zlé rozhodnutie zastupiteľstvo v minulosti prijalo, aby zabránilo nejakému rozvojovému projektu, a preto je teraz potrebná takáto zmena zásad,“ argumentoval vtedy ešte poslanec zastupiteľstva Miroslav Zuberec (nezávislý, Klub nezávislých).

„Je neadekvátne, aby jeden človek rozhodoval o pohľadávkach do 10-tisíc eur. Nerozumiem zvýšeným kompetenciám v oblasti hnuteľného majetku, keď okrem vážnej diskusie o darovaní jedného obrazu sme už dávno neriešili predaj či prenájom nejakého mestského hnuteľného majetku. Navrhujem tiež, aby sme vecné bremená obmedzili na sumu 250 eur,“ povedal Zuberec a citoval z listu advokáta Jozefa Tekeliho, ktorý sa špecializuje na problematiku nakladania s majetkom obcí: „Zriadenie vecného bremena môže znížiť hodnotu majetku mesta viac, ako samotný predaj. Zverenie rozhodovať o vecných bremenách bez obmedzenia ich hodnoty do kompetencie primátora bude síce zákonné, ale nevhodné. Vecným bremenom možno poškodiť a zaťažiť majetok mesta.“

Tento bod prekážal aj Ľubomírovi Kubáňovi (nezávislý, Klub za slušný Ružomberok). Zmenu označil za najväčšiu odkedy pôsobí v mestskom zastupiteľstve.

„Podľa mňa sa povyšujú až nad rámec. Uvítal by som pred tak vážnym rozhodnutím kvalitnejšiu a odbornú diskusiu. Nemôžem sa stotožniť najmä s vecnými bremenami a chýbajúcom obmedzení hodnoty, o čom píše aj Dr. Tekeli,“ povedal vo svoj príhovore Kubáň.

„Pripomínam, pán primátor, že máte obsadené komisie aj mestskú radu, máte väčšinu poslancov. Nemáte teda problém odhlasovať akýkoľvek váš názor o ktorom si myslíte, že pomáha mestu. Veľmi veľa kompetencii odovzdávame jednej osobe. Teraz sa obyvatelia ani nedozvedia, že primátor niečo rozhodol a došlo k nejakému novému stavu,“ hovoril zase Patrik Habo (nezávislý, Klub nezávislých) a menoval projekt spoločnosti Moneo, ktorá chce vybudovať prístupovú cestu k pozemkom na Dielci cez ochranné pásmo kaplniek na Kalvárii. Potrebuje k tomu kúpiť alebo zriadiť napríklad vecné bremeno na mestský pozemok.

Opoziční poslanci počas rokovania zastupiteľstva. Sprava M. Zuberec, P. Habo a K. Javorka. Foto – archív, redakcia.

V súlade so zákonom, podľa vzoru iných miest

Zmeny kompetencii si, naopak, zastal Milan Šlávka, predseda poslaneckého Klubu primátora.

„Nie je to zmluva s diablom prostredníctvom ktorej sa ide rozpredať a rozkradnúť mesto. Potrebu zmien v týchto zásadách priniesla prax, aby sme zlepšili chod mesta a pomohli ľuďom. Ak chce niekto prípojku, aby sme čakali do mestského zastupiteľstva, kým zasadne. Podľa toho, čo sme zisťovali si nemyslím, že tie zásady sú uletené. Je to zlatá stredná cesta oproti iným mestám, ktoré takéto kompetencie pre primátora majú zriadené,“ vysvetľoval Šlávka postoj najpočetnejšieho, v tom čase desaťčlenného poslaneckého klubu v zastupiteľstve.

„Vaše obavy prichádzajú neskoro. Už nemáme v tomto meste kde urobiť chybu. Toľko chýb sa tu už urobilo v minulosti, toľko strategických pozemkov tu vlastnia rôzni ľudia, že nám to zavadzia, keď chceme niečo urobiť. A preto nezostáva v tej biede iné, len veriť tomu primátorovi a dať mu šancu. Tie právomoci sú na to, aby pomohli zlepšiť túto situáciu,“ obhajoval zmenu zásad primátor Igor Čombor. Za chyby predchádzajúcich vedení označil postup a vývoj s RES-kou, Texicomom i pozemkom pod Auparkom.

Spomenul skúseností z iných miest, najmä Liptovského Mikuláša, Martina a Banskej Bystrice, kde podobné právomoci v prospech primátorov fungujú. Práve ich zásady mali byť predlohou nových ružomberských.

„Ctia si tie isté zákony ako my a nemajú problém. A používajú právomoci, hoci nemajú olovené gule na nohách tak, ako si z minulosti nesie Ružomberok. Nechcem mať v mojom druhom funkčnom období také výsledky, ako v prvom. A výsledky počas prvých rokov boli také, aké boli, nielen kvôli zásadám,“ hovoril v diskusii primátor.

Radnica si na pomoc s prípravou a formuláciou znenia zásad najala aj externú právničku Janu Kantíkovú: „Z hľadiska práva sú zásady naozaj v súlade so zákonom a môžete za ne slobodne zahlasovať,“ povedala poslancom.

Schválené jasnou prevahou hlasov

K ďalším novým kompetenciám primátora mali patriť aj nájmy nehnuteľného majetku maximálne na jeden rok (okrem pozemkov určených pre budovy), nájom nebytových priestorov menších ako 50m2 , nájom pozemkov do 150 m2 pod legálnymi stavbami, či nájom chráničiek a ich súčastí. Toto však vedenie mesta stiahlo zo zmien, nakoľko tieto body mali negatívne odozvy pri konzultáciách medzi odborníkmi.

Opozičným poslancom neprešli tri pozmeňovacie návrhy, kde sa snažili znížiť alebo zaviesť sumy, ktoré by zväčšené právomoci primátora finančne obmedzili.

Materiál napokon schválili v pôvodnom znení a s jasnou prevahou hlasov. Podporili ho koaliční poslanci z Klubu primátora, KDH a aj väčšina Klubu za slušný Ružomberok.

Konečné hlasovanie o nových Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ružomberok

Zdroj: MsÚ/ruzomberok.sk

Titulná fotografia – Igor Čombor, primátor mesta Ružomberok, Foto – redakcia.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.