Aký bude rok 2021 z hľadiska mestských investícií?

Mestskí poslanci na poslednom zastupiteľstve v roku 2020 schválili definitívnu podobu investičného plánu na rok 2021. Z celkového, takmer 32 miliónového rozpočtu by malo na investície ísť cca 4,3 milióna eur.

Najväčšiu časť z toho, viac ako 3,2 milióna eur však má zhltnúť dlho pripravovaný a dlho očakávaný nájomný bytový dom na ulici Plavisko. Zároveň veľkú časť z investičného plánu zhltnú aj projektové dokumentácie na budúce investičné zámery. Do reálnej výstavby tak pôjde len hŕstka z naplánovaných akcii.

Ohlodaná kosť pre centrum, aj to na poslednú chvíľu

Nedá sa hneď v úvode nespomenúť, že centrum mesta z hľadiska investičných akcii je opäť na úplnom konci záujmu kompetentných a nebyť aktivity poslanca Hromadu, v centre mesta by sa investovalo presne 0 €. Až na jeho pozmeňujúci návrh sa schválilo zahrnutie investičných akcií „Revitalizácia parku OKO“ a „Revitalizácia vnútrobloku Madačova“ avšak aj to až po schválení záverečného účtu mesta. Treba tiež dodať, že návrh prešiel len veľmi tesne a to 12 hlasmi. Proti boli totiž poslanci za KDH, SMER a poslanci z klubu primátora. Centrum mesta tak predsa len dostane aspoň „ohlodanú kosť“ v podobe dvoch investičných akcii v súhrnnej hodnote cca 105 000 €. Žial, k opravám a rekonštrukciám rozbitej dlažby na ulici Podhora či Mostová opäť pravdepodobne nedôjde.

Priestor parku pred barom „OKO“

Revitalizácia Kalvárie

V uplynulom období určite najkontroverznejšia a najdiskutovanejšia téma v Ružomberku je revitalizácia územia Kalvárie. Historické územie Kalvárie z 19. storočia prejde tento rok najturbulentnejšími zmenami. Začiatkom tohoto roka nielenže dostala povolenie stavba apartmánových domov, no okrem toho má mesto v pláne investovať do Kalvárie ďalších 270 000 €. Jedná sa o faktický presun súčasnej cesty smerom k mestskému cintorínu a vytvorenie oddychovej zóny s parkovými úpravami a mobiliárom. Jej presnejšia podoba je však naďalej neistá a objavujú sa snahy zvrátiť takýto zásah do Kalvárie. Poslanec Kuráň už avizoval návrh na vypísanie architektonickej súťaže pre túto revitalizáciu. Reakcia poslancov je však veľmi neistá a takisto, po architektonickom faux paux s plavárňou aj prípadná reakcia architektonickej obce. Prípadný lacný a necitlivý zásah do územia však môže historickú, duchovnú a kultúrnu hodnotu Kalvárie definitívne degradovať a znehodnotiť.

Nová cesta na Klačne, park v Černovej, či chodník na Rovni

Z menších, údržbársko-revitalizačných investičných akcií je určite najvýznamnejšia stavba novej cesty v lokalite Liptovská-Milkov. V jarných mesiacoch by tu Cestné Stavby Liptovský Mikuláš mali zrealizovať stavbu nového chodníka, cesty a verejného osvetlenia za cca 165 000 €. Medzi očakávané patrí aj investícia do rozšírenia hrobových miest na mestskom cintoríne za bezmála 100 tisíc eur. Problém s parkovaním na ulici I. Houdeka môže čiastočne vyriešiť aj rozšírenie parkovacích plôch za 75 000 €. Černová by sa mala dočkať revitalizácie parku za cca 70 tisíc eur a pracovať by sa malo začať aj na dlhoočakávanom športovo-oddychovom areáli na Klačne, avšak v úvode len s chudobným rozpočtom 10 000 €.

Komunikácia Milkov-Liptovská.

Trochu kontroverznou je aj rekonštrukcia chodníka na ulici Za dráhou v prevedení dlažba – asfalt. Táto investičná akcia sa mala pôvodne realizovať v čisto asfaltovom prevedení, no túto snahu sa našťastie podarilo zvrátiť a po navýšení rozpočtu by sa minimálne zásadná časť chodníka mala realizovať v dlažbovom prevedení. Ako problémové vidím, že o podobe a rozsahu má mesto rokovať s poslancami Kramárovou a Burganom. Obaja sú síce poslancami za Roveň, avšak typológiu, prevedenie a realizáciu investičných akcii musí mať pod palcom v prvom rade patričné oddelenie MsÚ. Je zarážajúce, že do rýdzo odborných, architektonicko-inžinierskych otázok môžu zásadným spôsobom hovoriť poslanci. Je to však daňou za absentujúci dizajn manuál a „pasport“ ciest a chodníkov v meste.

Chodník na ulici Za dráhou.

Plaváreň v rozpočte nateraz chýba

Jedna z ďalších, veľmi dôležitých a netrpezlivo očakávaných investícii je nová mestská plaváreň. Táto investičná akcia, sa veľmi pravdepodobne rozbehne ešte v tomto kalendárnom roku. Pred koncom roka 2020 bolo začaté stavebné konanie smerujúce k vydaniu stavebného povolenia. Reálny odhad začatia stavby, v prípade úspešného a rýchleho stavebného konania a zároveň úspešného vybrania zhotoviteľa je v priebehu roka 2021. Účet za plaváreň sa však podľa kuloárnych informácii šplhá do astronomických výšin a nie je vylúčené aj atakovanie hranice 10 miliónov eur. Pre stavbu mestskej plavárne nie je v investičnom rozpočte vyhradené ani jedno euro a tak bude musieť byť kompletne hradená z budúceho úveru, ktorý budú musieť schváliť poslanci mestského zastupiteľstva. Funkčne síce dobrá, no architektonicky podpriemerná stavba  tak bude pre mesto finančne veľmi náročná a termín, kedy sa budú môcť Ružomberčania konečne okúpať sa každým dňom posúva ďalej k smerom k roku 2023.

Práce na mestských IBV pokračujú, termín ukončenia však opäť neistý

Okrem priamych investičných akcií mesto vytrvalo pracuje aj na projektoch IBV, do príprav ktorých pôjde aj tento rok niekoľko desiatok tisíc eur. Dielec, Gejdák i Hríby patria medzi najväčšie rozvojové územia mesta, avšak termín definitívneho ukončenia prípravných procesov je stále neistý. Najbližšie ukončeniu sú lokality Gejdák a Dielec, ktoré by pri troche šťastia mohli byť hotové ešte v tomto kalendárnom roku, kým lokalita Hríby v Černovej pravdepodobne najskôr v roku 2022.

Stavebné parcely na Gejdáku. Zdroj: Katastrálna mapa ZBGIS.

Skôr, ako mestské IBV však možno očakávať súkromný projekt IBV na Gejdáku, ktorý v tejto fáze brzdí prakticky len prípojka NN, po jej realizácii, ktorá by mala nastať v tomto roku je pravdepodobné spustenie predaja prvých 25 stavebných pozemkov v meste.

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.