Čaká nás uvoľňovanie opatrení

Titulná fotografia
Opatrenia proti koronavírusu sa budú rušiť v dvoch fázach. Zmeny nastanú už 26. februára, ďalšie uvoľňovanie je plánované po 25. marci.

 V sobotu 26. februára sa uvoľnia pandemické opatrenia v prvej fáze. Vláda schválila aktualizáciu opatrení s platnosťou od 26. februára, pričom táto fáza má platiť do 25. marca.

 Prvá fáza uvoľňovania

V nej sa rušia tzv. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitnými obmedzeniami. Zostane iba režim „základ“. Respirátor bude počas tohto obdobia povinný v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach.

Režim základ bude platiť aj pre múzeá, galérie, výstavné siene či ubytovacie zariadenia. Využívanie spoločných priestorov sa bude riadiť pravidlami ako pri hromadnom podujatí.

Reštaurácie budú takisto otvorené pre všetkých bez obmedzenia, povolené bude len sedenie a obsluha pri stoloch vrátane terás. Mimo stolov bude povinný respirátor.

Režim základ sa bude uplatňovať aj pri športových súťažiach a tréningoch s kapacitným obmedzením do 100 športovcov.ä

Opatrenia sa menia aj pri hromadných podujatiach

Všetky hromadné podujatia budú rozdelené do dvoch kategórií, a to na nízko rizikové a vysoko rizikové. Vyplynulo to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá je platná od soboty 26. februára.

Nízko rizikové sa týkajú tých podujatí, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadlá, bohoslužby, kiná, kultúrne či športové podujatia a podobne.

Vysoko rizikové budú všetky ostatné podujatia, rovnako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia, kde bude povolená maximálna účasť 50 osôb. Týkať sa to bude svadieb, karov, osláv, večierkov, plesov či diskoték. V oboch prípadoch bude platiť režim základ.

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu a pohrebný obrad. Rovnako sa delenie nebude vzťahovať ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 percent kapacity priestorov.

Organizátori a ich povinnosti

Ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov na hromadných podujatiach. Usporiadateľ však musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb, ktoré sa aktuálne zúčastňujú na hromadnom podujatí.

Organizátori musia vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek či podláh v interiéri. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Pri vstupe musí byť zabezpečená dezinfekcia rúk.

Fitness centrá či akvaparky budú v režime základ

Bez ohľadu na očkovanie a testovanie bude mať verejnosť prístup do prevádzok fitness, wellness, akvaparku či kúpeľov. Platiť pre nich bude kapacitný limit 50 osôb alebo pravidlo jedna osoba na 15 štvorcových metrov krytej plochy.

Povinný respirátor platí aj naďalej v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb. Rezort zdravotníctva naďalej odporúča zamestnávateľom využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu.

Prevádzky služieb, ako sú napríklad gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby, budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00. Obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

V školách nebudú povinné rúška

V prípade škôl sa domáca karanténa nebude aplikovať pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Namiesto karantény bude povinné nosenie respirátora alebo rúška po dobu desiatich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Izolácia ostáva zachovaná.

Zruší sa aj povinnosť nosenia rúšok v triedach, naďalej bude platiť ich nosenie v spoločných priestoroch.

Druhá fáza uvoľňovania koncom marca

Od 26. marca nastane druhá fáza uvoľňovania opatrení. Zrušia sa kapacitné obmedzenia a upraví sa povinnosť nosenia respirátora či rúška. Takisto sa zruší obmedzenie prevádzkových hodín.

Uvoľňovanie alebo úprava opatrení môže byť odôvodnená v prípade zmeny epidemickej situácie na Slovensku v podobe výrazného rastu hospitalizácií či nového rizika spôsobeného novým variantom SARS-CoV-2 šíriacim sa v iných európskych krajinách.

Zdroj: ÚVZ SR

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.