Cieľ zostáva rovnaký – robiť kvalitnú žurnalistiku

O štyroch rokoch vydávania mesačníka RK Magazín a webu rkmagazin.sk sme sa pozhovárali s jeho vydavateľom Róbertom Kolárom, konateľom vydavateľstva R PRESS.

Ružomberok opustil vždy len nakrátko, aby sa do rodného mesta mohol rád vrátiť. Prvý raz to bolo počas štúdia ekonómie na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Potom rok  strávil v Martine počas základnej vojenskej služby. Nakoniec po manažérskom pôsobení vo viacerých firmách si založil v Ružomberku malú stavebnú firmu, ktorá už viac ako desať rokov dáva prácu Ružomberčanom. Pri svojich podnikateľských aktivitách založil aj vydavateľstvo R PRESS.

Prečo ste sa pred štyrmi rokmi rozhodli vytvoriť vydavateľstvo a začať vydávať noviny?

Viedla ma k tomu snaha prinášať aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach v meste a okrese Ružomberok, ale aj predstaviť nezávislý pohľad na ne – iný, ako prezentujú oficiálne médiá mesta, ale aj osvedčené regionálne tituly. Prinášať každý deň zaujímavé a kvalitne spracované témy, ktoré oslovia náročnejšieho respondenta. Zároveň poskytnúť aj analytické materiály, ktoré ponúkajú informácie v širšom kontexte a súvislostiach. Preto neskôr k názvu pribudol aj podtitul – Hlas, ktorý nemlčí.

Mali ste ambíciu vytvoriť silný spravodajský web a kvalitný magazín, ktorý v tom čase v Ružomberku chýbal. Myslíte si, že sa vám to podarilo?

Prvému vydaniu Ružomberského magazínu predchádzala zodpovedná príprava a vytvorenie redakcie. Už niekoľko týždňov predtým mohli naši priaznivci navštevovať internetové stránky rmagazin.sk, ktorého cieľom bolo vybudovať silný spravodajský web a kvalitný magazín. Odvtedy sa množstvo ľudí stalo našimi vernými čitateľmi a priaznivcami, ktorí navštevujú náš web a kupujú si magazín. Ďakujeme všetkým, lebo bez vás by to naše úsilie nemalo zmysel.

Keď sme vznikali, v Ružomberku a okolí úplne absentoval spravodajský web. Takmer všetky médiá ovládalo mesto alebo na ne aspoň malo citeľný vplyv, čo sa viac-menej nezmenilo. Smelou ambíciou prvého vedenia redakcie bolo pokúsiť sa o trochu iný typ žurnalistiky a pohľadu na veci, ako Ružomberčania poznali. Šéfredaktor Peter Kravčák a editor Imrich Gazda to odvážne nazvali, že chceme robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Či sa to podarilo, musia zhodnotiť čitatelia.

Magazín sa chcel od svojho vzniku odlišovať od ostatných regionálnych a komunálnych médií v meste a okrese Ružomberok. Ako to vidíte dnes s odstupom štyroch rokov?

Vydávanie novín a vytvorenie priestoru pre nezávislú regionálnu žurnalistiku je rovnako ako pred štyrmi rokmi aj teraz pre mňa stále veľmi inšpiratívny sen. Je to vzrušujúci projekt a som stále poctený, že sa ho môžem zúčastňovať. Som rád, že ho so mnou pre vás vytvárajú ľudia, pre ktorých nezávislosť a otvorenosť, rovnako ako česť a odbornosť stále niečo znamenajú. Osobne som pred štyrmi rokmi mal ešte jednu túžbu. Ukázať, že pocit zodpovednosti voči nášmu mestu a regiónu sa dá realizovať aj slušne. Každodenne dokazujeme, že noviny a web vieme robiť dobre a profesionálne.

Zároveň by som chcel poďakovať aj všetkým, ktorí sa na vydávaní plnofarebného magazínu RK MAGAZÍN a napĺňaní spravodajského portálu rkmagazin.sk za toto obdobie podieľali. Predovšetkým prvej redakcii pod vedením šéfredaktora Petra Kravčáka a editora Imricha Gazdu. Na ich prácu nadviazali Anna Zábojníková a v súčasnosti aj vy. Rovnako moja úprimná vďaka patrí aj všetkým redaktorom a spolupracovníkom, ktorí pre naše tituly pracovali. Za ten čas priniesli množstvo aktuálneho spravodajstva, reportáží a rozhovorov či profilov so zaujímavými ľuďmi z nášho mesta a regiónu.

Boli ste poslancom mestského zastupiteľstva a kandidovali ste na primátora mesta. Nevytváralo to predpoklad na ovplyvňovanie obsahu?

V tomto môžem jednoznačne vyhlásiť, že obe médiá hlásnou trúbou Roba Kolára jednoducho neboli. Potvrdiť to môže vedenie prvej redakcie, s ktorými sme sa jasne dohodli od začiatku, že to tak nebude. Mali sme vzájomne vyvážený vzťah vydavateľa a redakcie, čo sa pretavilo do podpisu Etického kódexu vydavateľa a jeho zásady sa darí napĺňať dodnes. Nakoniec to podľa obsahu musia zhodnotiť čitatelia. Veď, magazín a web vznikli pre nich. Zakladajúci členovia redakcie tvrdili, že v meste je dosť iných hlásnych trúb, takže sa to dá ľahko posúdiť.

Obsah magazínu aj portálu RK Magazín jasne hovorí, že viac priestoru v našich tituloch dostávali a aj v súčasnosti majú iní komunálni a regionálni politici, či ďalšie osobnosti kultúrno-spoločenského života alebo občianski aktivisti v našom meste a okrese Ružomberok ako ja. To sú fakty, ktoré si môžu ľahko overiť čitatelia z našich novín a webu.

Máte viaceré podnikateľské projekty, ale aj iné aktivity, v ktorých ste aktívne zainteresovaný. Vyžadujete informovať o týchto krokoch v prospech svojho vydavateľa?

Je pravda, že pracujem na viacerých podnikateľských projektoch v Ružomberku. Jedným z nich je výstavba modernej polikliniky, ktorá poskytne Ružomberčanom nové priestory a kvalitné pracoviská pre zdravotnú starostlivosť. Venujem sa aj neziskovým aktivitám, lebo som presvedčený, že úspešní ľudia by sa mali podeliť s inými, ktorí to šťastie nemajú. Preto som stál napríklad pri zrode festivalu Fullove dni, ktorého tretí ročník sme s našimi partnermi zorganizovali v septembri. Podporujeme ďalšie kultúrne a športové i charitatívne akcie a podujatia, ale pomáham aj priamo ľuďom a rodinám s deťmi, ktorí to potrebujú. Väčšinu týchto aktivít zastrešuje Inštitút RK, ktorý sme so mojimi priateľmi založili. Ide o občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom kultúrno-spoločenského rozvoja mesta. Pri niektorých projektoch sú tituly nášho vydavateľstva mediálnym partnerom a informuje o nich v rámci dohodnutých podmienok. Často aj prostredníctvom platených PR článkov a inzercie.

Mnohí predpokladajú, že máte politické ambície aj v nasledujúcich komunálnych voľbách. Akým spôsobom chcete garantovať objektivitu a nezávislosť vašich médií?

To ma teší, že mnohí by ma opäť radi videli v komunálnej politike. Podpora takmer tritisíc Ružomberčanov v minulých komunálnych voľbách ma zaväzuje. Vnímam ju ako mandát angažovať sa aj naďalej pri rozvoji nášho mesta. Každopádne, v súčasnosti som slobodný a nezávislý človek, ktorý je plne zamestnaný svojimi podnikateľskými plánmi. Ich realizácia a manažovanie si vyžaduje každodenné pracovné nasadenie, ktoré ma napĺňa. Ja som zameraný na dosahovanie reálnych výsledkov, čo ma teraz aj naplno vyťažuje. Po splnení týchto projektov možno príde čas aj iné ciele a nevylučujem ani návrat do komunálnej politiky, ktorú stále sledujem a vnímam aj prostredníctvom informácií v našich tituloch.

Pokiaľ ide o nezávislosť našich médií, odpoveď mám rovnakú ako pred časom. Zárukou nezávislosti ste vy a redakcia, ktorá má vytvorené podmienky na tvorbu kvalitnej žurnalistiky.

Skutočnú nezávislosť však dosiahnu väčšinou len médiá, ktoré sú aj finančne nezávislé…

V tomto s vami môžem len súhlasiť. V celoslovenských podmienkach je to problém dosiahnuť, lebo náš trh je oproti iným krajinám menší. Naviac je tu celosvetový trend znižovania predaja tlačených titulov a príklon k elektronickým médiám a sociálnym sieťam. V podmienkach mesta a okresu Ružomberok je zabezpečiť si finančnú sebestačnosť médií takmer nemožné. Na druhej strane môžem hrdo vyhlásiť, že sme jediné vydavateľstvo, ktoré nedostáva finančné prostriedky z rozpočtu mesta Ružomberok ani iných obcí. To dáva redakcii možnosť písať nezávisle,  otvorene aj kriticky o dianí v meste.

Áno, bolo fajn, ak by sa naše vydavateľstvo dokázalo uživiť samo, rád by som sa k tomu ekonomicky priblížil. Na to ale potrebujeme ešte zvýšiť jeho poznateľnosť a rozbehnúť ďalšie marketingové aktivity na podporu predaja a zvýšenia príjmov z reklamy a inzercie, ktoré pripravujeme. Aj preto sme pristúpili k jeho nepravidelnému schránkovaniu. Za viac ako štyri roky si mesačník a web RK Magazín vybudoval svoje meno a priestor, a preto chcem, aby tu bol aj naďalej. Napriek tomu, že to nie je rentabilný projekt.

V súčasnosti sa pripravujú nové mediálne zákony, ktoré by mali odkryť skutočných vlastníkov médií a konečných užívateľov výhod. Ako vnímate túto snahu ministerstva kultúry?

Ja som rád, ak sa tieto vzťahy a väzby odkryjú a vyjasnia. Všetkým bude jasné, že napríklad podnikateľ Ivan Kmotrík je skutočným vlastníkom spravodajskej televízie TA3 a konečným využívateľom výhod. Ja od vzniku nášho vydavateľstva R PRESS v každom čísle RK Magazínu verejne deklarujem, že som jeho vydavateľom. Neskrývam sa za často nastrčených konateľov či členov predstavenstva a dozornej rady obchodných spoločností, kde jedna je nositeľom mediálnej licencie, druhá pre ňu vyrába program a tretia zabezpečuje reklamu a inzerciu. Možno sa verejnosť dozvie, kto je napríklad skutočný vlastník regionálneho Rádia Liptov a konečným užívateľom výhod.

Zo zákona by mala vzniknúť aj povinnosť vydavateľa zverejňovať všetky dary a iné príjmy na transparentnom účte. Dokonca sa navrhuje, aby boli médiá zaregistrované ako partneri verejného sektora, podobne ako firmy, ktoré sa chcú uchádzať o verejné zákazky štátu alebo samospráv. Nebudete mať s tým problém?

Vôbec nie. Práveže to vítam, aby boli jasné pravidlá. Na druhej strane by som očakával, že sa budú zverejňovať aj všetky priame či nepriame podpory médií, aj takzvaných nezávislých, ktoré finančne a inými výhodami podporuje štát a samosprávy – komunálna aj regionálna. Potom až bude jasné, kto za koho a za čo kope…

Dokonca sa uvažuje o ústavnom zákone na ochranu novinárov…

Zaregistroval som to a chápem pohnútky predkladateľov aj novinárskej obce či vydavateľov. Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej stúpli obavy, že aj u nás sa zavedú praktiky odstraňovania nepohodlných novinárov. Verím, že takáto prax sa už nikdy na Slovensku nezopakuje. Žurnalistika je strážny pes demokracie a jeden z jej pilierov, ktorý si treba chrániť. Súhlasím, že novinárov aj ich zdroje treba chrániť zo zákona, ale nemusí to byť priamo v Ústave SR.

Dnes sme svedkami rôznych útokov aj iné profesie – zdravotníkov či učiteľov. Oni by tiež potrebovali zákonnú ochranu, napríklad mať štatút verejných činiteľov, kde útoky na nich sa posudzujú sprísnenou sadzbou trestov.

Na záver obligátna otázka. Kde vidíte vaše médiá o rok – pri 5. výročí magazínu a po komunálnych i regionálnych voľbách?

Ružomberok je výnimočný v mnohých veciach a jedna z nich je aj množstvo médií, ktoré tu sú. Zrejme to nadväzuje na silnú tradíciu vydavateľstiev a tlačiarov v našom meste. K zlepšenej práci redaktorov prispieva aj štúdium žurnalistiky na Katolíckej univerzite. Mňa teší, že mladých novinárov tam vzdelávajú ľudia, ktorí zakladali našu redakciu a v našom vydavateľstve pracujú absolventky aj študenti tejto vysokej školy. Spomínaná konkurencia komunálnych aj regionálnych médií núti aj nás odvádzať kvalitnú prácu a posilniť si získanú pozíciu v meste a regióne dolného Liptova. Som presvedčený, že ľudia v našich tituloch stále hľadajú informácie, ktoré nebudú skreslené či účelovo podsúvané.

Výhoda mesačníka a webu RK Magazín je, že v redakcii je mladý a talentovaný kolektív s výborným potenciálom vývoja a napredovania – pod dohľadom skúseného odborníka v mediálnej oblasti na čele nášho vydavateľstva. Verím, že kvalitná práca nás všetkých povedie k väčšej známosti a posilneniu nášho postavenia, ako aj zvýšeniu príjmov z reklamy a inzercie i predaja. Cieľ však zostáva stále rovnaký ako pri začiatku – robiť kvalitnú žurnalistiku a prinášať ľuďom pravdivé a neskreslené informácie v širšom kontexte a súvislostiach.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.