Developer chce na Rovni vybudovať parkovisko, vedenie mesta je proti

Bratislavský developer Nelly consulting predstavil verejnosti už dva developerské projekty. Kým projekt v Malých Tatrách je už vo výstavbe, druhý, na sídlisku Roveň je ešte vo fáze územného konania, práve v rámci tohoto projektu chce developer rozšíriť možnosti parkovania v lokalite.

Na ploche bývalého tenisového kurtu v susedstve mestskej plavárne chce developer Nelly Consulting vybudovať verejné parkovisko, ktoré by po vybudovaní odovzdal do užívania mestu. Roky obrastený bývalý tenisový kurt sa len v minulom roku pritom premenil na provizórne parkovisko, avšak bez adekvátnej prístupovej komunikácie. Nelly navrhuje mestu kúpu, alebo nájom zmienenej parcely aj v susedstve s ďalšími, bezprostredne susediacimi parcelami, ktoré by sa na náklady developera premenili na verejné, voľne prístupné parkovisko.

Stanovisko vedenia mesta je však nasledovné: ,,Vedenie mesta rozhodlo o zaradení materiálu na rokovanie MsZ s odporúčaním vedenia mesta neschváliť predaj alebo nájom pozemkov za účelov vybudovania verejných parkovísk, nakoľko tieto sú vybudované na vyššie uvedených pozemkoch, resp. pozemku parc.č. KNC 6432/8 a slúžia okolitým bytovým domom.

V súčasnosti provizórne parkovisko veľmi pravdepodobne nespĺna zákonné parametre stanovené vyhláškou a aj stav okolia je žalostný. Mesto navyše v uplynulých mesiacoch toto provizórne parkovisko zahradilo a tak v žiadnom prípade neslúži obyvateľom susedných bytových domov ako sa to píše v stanovisko vedenia mesta v materiále pre poslancov mestského zastupiteľstva.

Blog Jána Bednárika z decembra 2020, kde sa chváli vybudovaním nových parkovacích plôch

Z dostupných informácii sa tak javí byť konanie vedenia mesta absolútne nelogické, keďže je zrejmé, že developer má investičný záujem v danom území a ak sa parkovacie plochy v lokalite nerozšíria, môže nastať po zrealizovaní nového bytového domu s takmer 60 bytmi problém s parkovaním v celom susedstve.

Investor po splnení zákonných požiadaviek môže dostať stavebné povolenie aj bez vybudovania tohoto parkoviska, avšak vplyv novej výstavby na statickú aj dynamickú dopravu v okolí je neodškriepiteľný a práve niekoľko parkovacích miest na dlhodobo nevyužívanej ploche môže celej lokalite pomôcť a aj čiastočne zveľadiť dnes nevábny, roky nevyužívaný priestor.

Zámer spoločnosti Nelly Consulting v danej lokalite. Zdroj: Nelly Consulting

Hoci súčasné vedenie mesta je proti zámeru vybudovania nových parkovacích plôch, všetko závisí od poslancov mestského zastupiteľstva. Ak oni dajú predaju alebo nájmu zelenú, v lokalite môže pomerne rýchlo vzniknúť nová parkovacia plocha.

Ak sa tak nestane, parcela zrejme ostane v súčasnom stave a mesto a jeho obyvatelia budú môcť len dúfať, že statická doprava v tejto časti Rovne po ukončení výstavby plánovaného bytového domu úplne neskolabuje. Nehovoriac o tom, že v bezprostrednej lokalite sa aktivizuje ďalší investor s plánmi na výstavbu ďalšieho bytového domu.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.