Energetici zmenia názov, logo aj internetovú doménu

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D) od 1. marca mení obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a. s. Zároveň budú od tohto termínu používať nové logo a fungovať na novej internetovej doméne www.ssd.sk.

Titulný obrázok – Nové logo spoločnosti. Zdroj – SSE-D

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.