Hrad Likava čaká rozsiahla investícia

Hrad Likava. Foto: Štefan Ižo

Obnova hradného areálu sa zrealizuje za 3,8 milióna eur.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal nenávratný finančný príspevok (NFP) z programu Interreg SK-CZ 2021 – 2027 na projekty v oblasti kultúry vo výške viac ako 7,4 mil. eur. Najvyššou investíciou je obnova hradného areálu Hradu Likava za 3,8 mil. eur.

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce schválil financovanie troch projektových zámerov. Vďaka NFP prejde obnovou hradný areál Hradu Likava, ktorý bude sprístupnený verejnosti vo väčšom rozsahu a k jeho atraktivite napomôže aj multimediálna expozícia. Hodnota projektu Hrad Likava – Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy je 3 831 384 eur. Na strane prihraničného partnera, ktorým je Moravskoslezský kraj, bude zrealizovaná stabilizácia a celková sanácia muriva hradu Hukvaldy.

Našou snahou je zvýšiť atraktivitu lokalít, ktoré majú v prihraničnom regiónu oboch krajov kultúrnu hodnotu a význam z hľadiska kultúrneho dedičstva. Obe kultúrne pamiatky majú veľkú historickú hodnotu a našim zámerom je podporiť ich vysoký potenciál pre rozvoj cezhraničného  regiónu, ktorý momentálne nie je využitý naplno,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Investičné práce na Hrade Hukvaldy budú pozostávať zo stabilizačných prác na hradbách. Na Hrade Likava pôjde o komplexnú rekonštrukciu hradného komplexu v zmysle rekonštrukcie severného paláca a konzervácie hradieb, vďaka čomu dôjde k sprístupneniu hradu vo väčšom rozsahu a vzniknú nové priestory pre vnútorné a vonkajšie expozície. Hrad Likava bude vybavený inovatívnou smart expozíciou. Súčasťou aktivít na oboch stranách hranice bude vytvorenie „virtuálneho zbojníckeho chodníka“.

Rekonštrukcia a obnova sídelnej budovy Liptovského múzea

Z programu Interreg SK-CZ bude realizovaný aj projekt Liptál v Liptove a Liptov v Liptále, v hodnote 1 856 150 eur. Projekt rieši rekonštrukciu a obnovu sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku. Stavba múzea bola postavená v rokoch 1935 – 1937 a mnohé priestory zostali po desaťročia v nezmenenom stave, s pôvodným mobiliárom.

Rekonštrukciou prejde strecha, ktorá je na tom momentálne najhoršie, keďže do viacerých miest v priestoroch múzea zateká. Súčasťou projektu je tiež modernizácia interiérov múzea, vytvorenie novej smart expozície o prírode Liptova, ale aj workshopy a tvorivé dielne,“ objasnila Jurinová. Partnerom projektu je Obec Liptál v Zlínskom kraji, ktorá v rámci projektu zrealizuje komplexnú opravu strechy Zámku Liptál, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V obci Liptál vznikne Múzeum obce s expozíciou o spisovateľovi a výtvarníkovi J. Kobzáně.

Podporený bol aj projekt Kysuckého múzeaÚzkokoľajka – koľaje nás spájajú“, vďaka ktorému dôjde k zatraktívneniu technických pamiatok v podobe úzkorozchodných železníc Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Zrekonštruovaný bude parný rušeň, podporí sa výstavba novej budovy – turistického objektu Staničky u Kubátkov, obstaranie novej dreziny, oprava krytého vozňa a vybuduje sa odstavná koľaj s vonkajšou statickou expozíciou koľajových vozidiel. Hodnota projektu je 1 755 000 eur. Partnerom na českej strane je Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.p.s. v rámci spoločného projektu zakúpi a komplexne zrenovuje štyri historické vozne.

Zdroj: TS ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.