Predstavitelia mesta rokovali o rozvoji cestovného ruchu

Ilustračná foto. Zdroj: ruzomberok.sk

Téma rozvoja cestovného ruchu v Ružomberku a v regióne dolného Liptova dominovala stretnutiu primátora mesta Ružomberok Ľubomíra Kubáňa so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ) na čele so štátnym tajomníkom Marekom Harbuľákom a generálnym riaditeľom sekcie CR Tomášom Ondrčkom.

Na pracovnom stretnutí primátor Ľubomír Kubáň so zástupcami kompetentných oddelení Mestského úradu v Ružomberku (Referátu prípravy investícií, Oddelenia MR, SOÚ, ÚR a SP (stavebné) a Oddelenia kultúry, marketingu, CR a športu) predstavil projekty a zámery mesta Ružomberok v oblasti cestovného ruchu a športu.

Prioritou vedenia mesta je projekt Komplexný rozvoj turistickej infraštruktúry v lokalite UNESCO – Vlkolínec. Zameraný je na vyriešenie dlhodobých problémov živej osady, ktorá je od roku 1993 v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Projekt zahŕňa vybudovanie záchytného parkoviska, informačného centra, ako aj rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd a kanalizácie s vybudovaním verejných toaliet. Potrebná je aj rekonštrukcia cesty na Vlkolínec a oprava cesty priamo v osade, ktorú v roku 1977 vyhlásili za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Primátor Ľubomír Kubáň zároveň informoval zástupcov MCRaŠ SR o novom modeli fungovania, ktorý je založený na jednotnom výbere vstupného od expozícií vo Vlkolínci od 1. júna tohto roku Dohodu o spolupráci s mestom Ružomberok podpísali práve vo štvrtok 25. apríla zástupcovia Liptovského múzea a dvoch občianskych združení vo Vlkolínci s primátorom mesta.

Rozvoj športu v meste

Ružomberský primátor informoval štátneho tajomníka Mareka Harbuľáka aj o ďalších projektoch v jednotlivých strediskách cestovného ruchu na území mesta – Skipark Ružomberok, Čutkovská a Hrabovská dolina. Zámerom vedenia mesta je ich prepojenie mesta sieťou cyklistických chodníkov až na železničnú a autobusovú stanicu, pričom turisti môžu na prepravu využiť aj ďalšie atrakcie – vláčik Korýtko a zo stanice Zápalkáreň aj napojenie na Cyklokorytničku a pokračovanie až do Korytnice.

Témou stretnutia boli aj priority v oblasti rozvoja športu v meste. Zástupcovia ministerstva sa zaujímali o projekty rekonštrukcie existujúcej plavárne či vybudovanie novej multifunkčnej športovej haly.

Po pracovnom stretnutí s vedením mesta pokračovalo na ružomberskom Mestskom úrade rokovanie zástupcov MCRaŠ SR s členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGIÓN LIPTOV. Prítomní si vypočuli informáciu o zriadení nového ministerstva a jeho cieľoch na regionálnej i lokálnej úrovni, o financovaní cestovného ruchu prostredníctvom Fondu na podporu cestovného ruchu a informáciu o urýchlení zelenej transformácie cestovného ruchu. Súčasťou bolo aj predstavenie známeho projektu MŽP SR Dedina roka a participácia MCRaŠ SR v ňom, ako aj súťaže UN Tourism (UNWTO) Best villages.

Zdroj: ruzomberok.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.