Kraj zorganizoval Envirofórum – od teórie k praxi

Stredoškolskí učitelia z kraja diskutovali o environmentálnom vzdelávaní. Foto: ŽSK
Pedagógovia stredných škôl v Žilinskom kraji, ktorí sa venujú environmentálnemu vzdelávaniu, diskutovali o svojich potrebách, prekážkach, ale aj príkladoch dobrej praxe.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má záujem strategicky rozvíjať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu (EVVO) vo formálnom vzdelávaní. Sústredí sa pritom na mladých ľudí na stredných školách, nakoľko až 59 z celkového počtu 88 má vo svojej kompetencii. Krajská samospráva oslovila v rámci projektu všetky stredné školy – aj tie, ktoré nezriaďuje.

Cieľ rozvíjať EVVO si kraj zadefinoval aj v rámci aktuálne spracovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 21+. ,,Dôsledky klimatických zmien pociťujeme každým rokom viac. Napríklad intenzívne suchá v lete potrápili nejednu dolinu. Aj preto ozdraveniu klímy venujeme pozornosť na rôznych úrovniach.

Okrem konkrétnych opatrení považujeme za nevyhnutnú aj dôslednú a širokú osvetu a vzdelávanie. A hoci je envirovýchova dnes povinnou súčasťou učebných osnov, chceme zmapovať, aká je pri vzdelávaní prax, kde je priestor na zlepšenie a čo z pozície kraja vieme preto urobiť,“ doplnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Zmierniť dopady klimatickej krízy

Za týmto účelom kraj pripravil v uplynulom týždni prvý interaktívny workshop pod názvom Envirofórum – od teórie k praxi. Pozvanie na podujatie prijali takmer štyri desiatky stredoškolských učiteliek a učiteľov. Boli medzi nimi aj zástupcovia troch škôl z Ružomberka – z Obchodnej akadémie, Strednej zdravotníckej školy a Školy umeleckého priemyslu.

V priestoroch Úradu ŽSK spoločne diskutovali o svojich potrebách a hľadali príčiny a súvislosti ovplyvňujúce rozvoj EVVO. ,,Veľmi si vážim, že si učitelia dokázali nájsť čas, pricestovali k nám do Žiliny, aby sme spolu otvorili tému úrovne environmentálneho povedomia na stredných školách,“ povedal Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK.

Skvalitniť environmentálnu výchovu

Fórum pripravilo spoločne odbor školstva a športu, odbor regionálneho rozvoja a pracovisko participatívnych politík ŽSK. V najbližších dňoch kraj vyhodnotí informácie zozbierané na envirofóre a súbežne pripravuje aktivity zamerané na​ mapovanie poznania stredoškolákov.

„Do budúcna plánuje s pedagógmi hlbšie rozpracovať jednotlivé aspekty EVVO a aj vďaka participatívnemu prístupu nadviazať s učiteľmi aj školami trvalý a prínosný dialóg v téme,“ doplnil J. Pavlík.

„Výsledkom aktivít má byť kvalitná a relevantná výchova študentov a učiteľov, ale aj verejnosti – s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné kvalitné životné prostredie, zvýšiť povedomie o environmentálnych témach a prispieť tak k zmierneniu dopadov klimatickej krízy na kraj,“ uviedla krajská hovorkyňa Eva Lacová.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.