Kresťanskí odborári sa stretli v dolnom Liptove

Takmer na deň presne poobhliadnutím sa do minulosti k júnu 2021, bolo tohtoročné stretnutie (10. – 11. 6. 2022) Nezávislých kresťanských odborov Slovenska (NKOS) so seminárom v Ružomberku opäť ich významným podujatím.

Tentoraz sana stretnutí členov NKOS nehovorilo o dôsledkoch pandémie Covid-19 na pracujúcu spoločnosť, tak ako vo vlaňajších hlavných témach prednášajúcich. A ak si môžeme na čas od skoro dvojročnej pandémie oddýchnuť, (a verme, že sme ju zvládli a účinne jej po medicínskej stránke čelili) potom nastupujú i iné súčasné témy, ktorým kresťanské odbory musia venovať zvýšenú pozornosť. V dňoch od 10.  do 11. júna boli nimi pohľady na digitalizáciu ako fenomén ovplyvňujúci zamestnanosť, pracovné podmienky, vzdelávanie a sociálny dialóg v spoločnosti.

V sobotu 11. júna sa v podvečerných hodinách v Sieni rektorov Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnili voľby štruktúr NKOS. Zúčastnených 25 členov zvolilo do ďalšieho obdobia prezidentku NKOS Dr. Ľubicu Černú so šesťčlenným  predstavenstvom a tromi členmi centrálnej revíznej komisie. Celému aktu volieb predchádzalo oboznámenie sa s výročnou členskou správou, kontrolou účtovnej agendy s hospodárskom výsledkom za rok 2021. (Výsledky volieb ako i ďalšie relevantné vyhlásenia k nim budú pre členov NKOS prezentované  elektronickou formou – pozn. aut.)

Semináreodigitalizácii a jej nových formách

V hlavnom programe dvoch pracovných dní kongresu prehovorili a otvorili stretnutie v piatok 10. júna prezidentka NKOSDr. Ľubica Černá a člen predstavenstva NKOS Ing. Radislav Kendera. Vo viacerých témach seminára Digitalizácia a nové formy predniesli na začiatok  jeho prvéhodňa svoje príspevky Mgr. Katarína  Markovičová, riaditeľka Poradenského centra Katolíckej univerzity na tému Digitálneho obťažovania a kybernetickej šikany a Doc. Lidmila Nemcová, podpredsedníčka Európskej seniorskej únie ESU, členka KAP z Českej republiky zaoberajúca sa Medzinárodnými aspektmi digitalizácie.

K téme Európskej rámcovej dohody o digitalizácii na sektorový a podnikový sociálny dialóg hovorila advokátka JUDr. Janka Kantíková. Prednášajúci Jaroslav Rezník ozrejmil vo svojom príspevku zaujímavej témy, čo čaká digitalizáciu v tzv. kreatívnom priemysle, o ktorom sa častejšie začína hovoriť.

Online konferencie pokračovali na druhý deň 11.júna a prítomní členovia a delegáti si mohli vypočuť ďalšie zaujímavé informácie zo sveta Digitalizácie a trhu práce. Monika Dragtak ako vlani z Vysokej školy podnikania v poľskom Lubline rozšírila obzor publiku konferencie so všetkými náležitosťami a aj nástrahami, čo nové môžeme čakať v tomto sektore. Rovnako sa so svojimi skúsenosťami a pozorovaniami podelila aj Aneta Szczykutovič z EDS Nadacia Nowy Staw z toho istého mesta na východe Poľska, kde sa otázkam trhu práce venujú už dlhšie a ich progresy zaznamenávajú aj štatisticky.

Andreas Bardocz Todor prednášajúci za KPSZT z Maďarska zaujal v online konferencii podobnou témou – čo dokáže s človekom urobiť vplyv digitalizácie, ako ovplyvňuje jeho pracovný čas, mzdu a čo a aké výhody, resp. benefity z nej má, a ako zdieľa jej pridanú hodnotu. Jaroslav Klaška z Českej republiky, reprezentujúci v online prenose združenie hKAP, pripomenul v podobnej tematike, tak ako A. B. Todor aj stres, ktorý často zabraňuje ideálne zosúladiť pracovný a rodinný život, a ako v zložitejších situáciách i samotný monitoring práce.

Digitalizácia a sociálny dialóg, výzvy, príležitosti a reakcie bola záverečnou takmer hodinovou sobotnou online konferenciou JUDr. Mareka Šveca, odborníka a zároveň aj špičkového poradcu, ktorý je vždy ochotný podať vysvetlenia k súčasnému zneniu Zákonníka práce (ZP). To všetko v snahe udržania sociálneho zmieru a upozorneniami pre zamestnanca, vo forme nových novelizácií ZP, s ktorými sa tento môže stretnúť. (Napr. okruhy úprav novele, nový paragraf 38a ZP – forma poskytnutie informácii; § 40 ods. 12 ZP; § 43; § 47; 48; § 77 ZP – neplatné skončenie pracovného pomeru; doplnenie § 130 ods.2, prvá veta výplatné termíny; spôsoby oboznamovania zamestnancov a iné nové dôležité ustanovenia ZP.)

Spoznali prírodu Liptova aj tvorbu autorov

Výsledky troch dní v dolnom Liptove opäť potvrdili u zúčastnených členov NKOS. ako aj hostí z Českej republiky a Maďarska, že pravidelne sa konajúce semináre NKOS sú potrebné a užitočné. Nerokuje sa len v uzatvorených miestnostiach, kde priestor dostáva aj online konferencia, diskusia k témam, ale aj okolitá príroda Liptova. Tentoraz to bol piatkový výlet na Havránok nad Liptovskou Marou, kde si pozreli sídlo pamiatok Keltov a keltskej kultúry, ktoré má pod patronátom Liptovské múzeum v Ružomberku.Krásne pohľady zažili aj počas plavby vyhliadkovou a turistickou loďou po priehrade Liptovská Mara.

Sobotný podvečer bol spojený s prehliadkou novootvorenej knižnice Literárneho klubu ružomberských spisovateľov (LKRS) v prízemí knižnice Katolíckej univerzity a módnej prehliadky študentov Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku. Tá bola súčasťou odovzdávania cien v rámci pravidelnej literárnej a ilustračnej umeleckej súťaže mladých slovenských autorov za rok 2021 pod názvom Ružomberská TROJRUŽA. Na Stretnutí LKRS sa zúčastnili aj publicisti a novinári, ktorí ho obohatili o novú takmer sedemdesiatku novo vydaných knižných titulov od roku 2019.

Ostatný deň stretnutia ukončili dopoludňajšou nedeľnou svätou omšou v kaplnke Katolíckej univerzity, ktorú celebroval kňaz Stanislav Brtoš a záverečným obedom v hoteli Kultúra v Ružomberku.

Fotogaléria

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.